księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBudynki jednorodzinne Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie         Arkady          69.00zł   51.75zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

W książce ujęto całość problematyki związanej z projektowaniem konstrukcji, realizacją i obiorem robót oraz zasadami użytkowania budynków jednorodzinnych w świetle nowych norm (w tym tzw. eurokodów konstrukcyjnych) i przepisów budowlanych.

Poznajemy różne rodzaje konstrukcji i materiałów budowlanych, gruntów i związanych z nimi fundamentów, stropów dachów i elewacji.

Zamieszczono przykłady liczbowe oraz rysunki i zestawienia tabelaryczne.

Praca będzie pomocna dla studentów wydziałów architektury i budownictwa politechnik, projektantów, wykonawców oraz inwestorów.

Spis treści:

1. Warunki formalne przygotowania budowy, realizacji i użytkowania budynków
1.1. Przygotowanie budowy    13
1.1.1. Wymagania ogólne    13
1.1.2. Obowiązki uczestników procesu budowlanego  14
1.1.3. Warunki techniczne związane z zagospodarowaniem działki    16
1.1.4. Projekt budowlany  21
1.1.5. Pozwolenie na budowę    24
1.2. Warunki realizacji budynku  26
1.3. Wymagania ogólne związane z oddaniem budynku do użytkowania i z użytkowaniem    27

2. Oddziaływania na konstrukcje
2.1. Wiadomości ogólne  29
2.2. Rodzaje oddziaływań i współczynniki częściowe  30
2.3. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe  33
2.4. Obciążenie śniegiem    39
2.5. Obciążenie wiatrem  43
2.6. Oddziaływania termiczne  54
2.7. Oddziaływania podczas wykonywania konstrukcji  58

3. Materiały i układy konstrukcyjne budynków
3.1. Wiadomości ogólne  60
3.2. Materiały do konstrukcji murowych    60
3.2.1. Elementy murowe  60
3.2.2. Zaprawy murarskie i beton wypełniający    65
3.3. Właściwości wytrzymałościowe i fizyczne murów  67
3.4. Beton  77
3.4.1. Wiadomości ogólne  77
3.4.2. Właściwości wytrzymałościowe betonu    78
3.4.3. Odkształcalność betonu    82
3.5. Stal w konstrukcjach żelbetowych    84
3.6. Stal w konstrukcjach stalowych    89
3.7. Drewno  98
3.8. Układy konstrukcyjne budynków    102

4. Grunty budowlane
4.1. Wiadomości ogólne  105
4.2. Tradycyjna klasyfikacja gruntów budowlanych  106
4.3. Tradycyjne badania podłoża gruntowego  113
4.3.1. Badania polowe  113
4.3.2. Badania laboratoryjne    117
4.4. Rodzaje warunków gruntowych i kategorie geotechniczne    117
4.5. Tradycyjny zakres badań geotechnicznych  119
4.6. Tradycyjna dokumentacja geotechniczna  121
4.7. Nowe zasady oznaczania, klasyfikowania i geotechnicznych badań gruntów    124
4.7.1. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów  124
4.7.2. Badania geotechniczne gruntów  127

5. Fundamenty budynków
5.1. Rodzaje fundamentów i ich charakterystyka    129
5.1.1. Rodzaje fundamentów    129
5.1.2. ławy fundamentowe  131
5.1.3. Stopy fundamentowe    135
5.1.4. Fundamenty rusztowe, płytowe i płytowo-żebrowe  138
5.2. Tradycyjne zasady projektowania fundamentów bezpośrednich  139
5.2.1. Rozkład naprężeń pod fundamentami bezpośrednimi  139
5.2.2. Tradycyjne projektowanie fundamentów bezpośrednich    140
5.3. Nowe zasady projektowania fundamentów bezpośrednich  159
5.4. Fundamenty przy budynku sąsiednim  175
5.4.1. Wiadomości ogólne  175
5.4.2. Fundamenty pośrednie i wykopy pod fundamenty  178

6. Ściany murowe w budynkach
6. l. Wiadomości ogólne  181
6.2. Wymagania ze względu na trwałość konstrukcji murowych    182
6.3. Wymagania ze względu na ochronę murów przed korozją i ogniem  185
6.4. Rodzaje ścian murowych    188
6.5. Wymagania konstrukcyjne dotyczące ścian murowych  190
6.6. Ściany jednowarstwowe ocieplone    197
6.7. Ściany szczelinowe    201
6.8. Podstawy wymiarowania konstrukcji murowych  206
6.8.1. Ściany obciążone głównie pionowo    206
6.8.2. Ściany piwnic poddane poziomemu parciu gruntu  217
6.9. Konstrukcje murowe zbrojone    218
6.9.1. Wiadomości ogólne  218
6.9.2. Wymiarowanie konstrukcji murowych zbrojonych    222

7. Słupy i ściany żelbetowe w budynkach
7.1. Wymagania ze względu na trwałość i odporność ogniową  226
7.2. Konstruowanie słupów żelbetowych    232
7.3. Wymiarowanie słupów żelbetowych    234
7.3.1. Smukłość słupów    234
7.3.2. Wymiarowanie przekrojów  236
7.4. Konstruowanie ścian żelbetowych  244

8. Stropy w budynkach
8.1. Rodzaje i wybór stropów  248
8.2. Stropy belkowe    249
8.2. l. Stropy na belkach stalowych    249
8.2.2. Stropy na belkach drewnianych    255
8.3. Stropy żelbetowe monolityczne  259
8.3.1. Wiadomości ogólne  259
8.3.2. Konstruowanie płyt    261
8.3.3. Konstruowanie belek  275
8.3.4. Konstruowanie stropów płytowo-belkowych monolitycznych 281
8.4. Wymiarowanie płyt i belek285
8.4.1. Obliczanie sił przekrojowych  285
8.4.2. Nośność na zginanie elementów o przekroju prostokątnym    289
8.4.3. Nośność na zginanie elementów o przekroju teowym    293
8.4.4. Nośność na ścinanie    295
8.5. Stany graniczne użytkowalności elementów zginanych  311
8.6. Stropy gęstożebrowe    320
8.6.l. Zasady ogólne konstruowania i obliczania 320
8.6.2. Strop Akermana    323
8.6.3. Strop Ceram    328
8.6.4. Stropy Fert i EF    337
8.6.5. Strop Porotherm    341
8.6.6. Strop Teriva    341
8.7. Wieńce, nadproża, balkony  344

9. Schody i pochylnie w budynkach
9.1. Klasyfikacja schodów    346
9.2. Rozwiązania konstrukcyjne schodów    351
9.2.1. Schody żelbetowe    351
9.2.2. Schody drewniane  360
9.2.3. Schody stalowe  362
9.3. Pochylnie    363

10. Dachy, stropodachy, tarasy w budynkach
10. l. Wiadomości ogólne  365
10.2. Kształt i pochylenia połaci dachów  365
10.3. Dachy drewniane  370
10.3.1. Rodzaje wiązarów dachowych    370
10.3.2. Zasady ogólne obliczania elementów    378
10.4. Dachy stalowe  382
10.5. Stropodachy    384
10.5. l. Rodzaje stropodachów  384
10.5.2. Stropodachy pełne  386
10.5.3. Stropodachy wentylowane    387
10.5.4. Stropodachy odwrócone  389
10.6. Tarasy  390

11. Ściany działowe, izolacje, elementy wykończenia w budynkach
11.1. Ściany działowe  392
11.1.1. Wymagania ogólne    392
11.1.2. Ściany działowe tradycyjne    393
11.1.3. Ściany działowe lekkie    396
11.2. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne  397
11.2.1. Wymagania ogólne    397
11.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych  402
11.2.3. Izolacje wodochronne części podziemnych .407
11.3. Izolacje cieplne  410
11.3.1. Wiadomości ogólne  410
11.3.2. Obliczanie cieplne przegród  414
11.4. Izolacje akustyczne    423
11.4. l. Wiadomości ogólne  423
11.4.2. Ściany, stropy i Stropodachy  424
11.5. Podłogi, posadzki, okładziny ścienne    426
11.5.1. Wiadomości ogólne  426
11.5.2. Posadzki drewniane i z materiałów drewnopochodnych    428
11.5.3. Posadzki mineralne .429
11.5.4. Posadzki mineralno-żywiczne  430
11.5.5. Okładziny ścienne  430

12. Realizacja i użytkowanie budynków
12.1. Wiadomości ogólne  431
12.2. Elementy stanu surowego 432
12.2. l. Konstrukcje murowe    432
12.2.2. Konstrukcje betonowe i żelbetowe    437
12.2.3. Konstrukcje drewniane438
12.3. Elementy wykończeniowe    440
12.3.1. Tynki i okładziny ścienne    440
12.3.2. Podłogi i posadzki 443
12.3.3. Montaż okien i drzwi    446
12.4. Wykonywanie robót w okresie obniżonej temperatury  446
12.5. Ogólne zasady użytkowania budynków  448
12.5.1. Wiadomości ogólne  448
12.5.2. Problemy użytkowania i trwałości elementów budynku    449
12.5.3. Bieżąca konserwacja i naprawy    450
12.6. Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa 452
12.6.1. Wiadomości ogólne  452
12.6.2. Kryteria i warunki nadbudowy


Budynki jednorodzinne Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.