księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBadania rynku Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe         BC Edukacja          36.00zł   30.96zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Dietmar Pfaff

ISBN: 978-83-616-5588-6

Ilość stron: 184

Data wydania: 03/2010

Każde przedsiębiorstwo działa na rynku, dlatego musi sprostać jego wymogom i dynamice rozwoju. Oznacza to, że powinno brać pod uwagę zmieniające się potrzeby i oczekiwania konsumentów, śledzić poczynania konkurencji, reagować na postęp technologiczny i wszelkie innowacje, a także stosować jak najbardziej kompleksowe rozwiązania.

Walka o pozycję na nasyconym rynku, organizowanie kampanii promocyjnych, wprowadzanie nowych cen i produktów, doskonalenie usług, szybkie reagowanie na pojawiające się szanse – to wszystko wymaga obszernej wiedzy, którą można zdobyć właśnie dzięki badaniom rynku.

Badania rynku opłacają się każdemu, a zwłaszcza średnim firmom. Nawet jeśli są krótkie, ale prowadzone regularnie i konsekwentnie, mogą znacznie poprawić sytuację przedsiębiorstwa.

Warunkiem osiągnięcia sukcesu marketingowego jest regularny dostęp do informacji o rynku i oczekiwaniach grup docelowych. Niniejsza książka pokazuje - w opraciu o przykłady, metody i rozwiązania - w jaki sposób można ten sukces osiągnąć.

Dla lepszego zobrazowania i zrozumienia procesu badania rynku wyróżniono siedem etapów:
• rozpoznanie właściwego problemu badawczego
• sporządzenie planu badań
• gromadzenie danych wtórnych i pierwotnych
• kompresja danych oraz analiza jedno-, dwu- lub wielowymiarowa
• sporządzenie raportu i prezentacja wyników
• ustalenie działań na podstawie pozyskanych informacji
• wzdrożenie podjętej decyzji


Badania rynku Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.