księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZDyscyplina finansów publicznych 2012         C.H. BECK          139.00zł   118.15zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Niniejsza publikacja stanowi praktyczny komentarz do zmian wprowadzanych ustawą z 19.8.2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 1429), która wchodzi w życie 11.2.2012 r.

W skutek tej nowelizacji znacznie rozszerzono odpowiedzialność i zwiększono karalność osób dysponujących środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – w szczególności kierowników jednostek i głównych księgowych.

Książka omawia nowe zasady odpowiedzialności głównych księgowych za:
• wadliwą kontrolę wstępną,
• czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• nieuregulowanie zobowiązań,
• nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji, sprawo zdawczości i gospodarowania środkami unijnymi.

W niniejszej publikacji są również omawiane zagadnienia dotyczące m.in.:
• rodzaju kar i polityki karania,
• zmian w sposobie zawiadamiania o naruszeniu dyscypliny,
• nowych zasad odpowiedzialności za czyn zawiniony i czyn karygodny,
• nowej organizacji organów właściwych do egzekwowania odpowiedzialności,
• znaczenia kontrasygnaty dla odpowiedzialności księgowych,
• zakresu odpowiedzialności księgowych, którym powierzono prowadzenie rachunkowości jednostki i spraw finansowych.

Książka skierowana jest przede wszystkim do głównych księgowych i kierowników jednostek sektora finansów publicznych.

Komentarz koncentruje się głównie na wskazaniu wpływu zmian na zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Książka składa się z 3 części:
• Kompleksowy (112 stron formatu B5) komentarz do zmienionych przepisów napisany przez jednego z najlepszych ekspertów w tej dziedzinie,
• Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zaistniałych zmian,
• Ujednolicą wersję ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na dzień 11.2.2012 r. – wraz z przypisami informującymi jaki artykuł się zmienił, a jaki został dodany, a jaki został uchylony.

Dodatkowo w książce:
• Autor powołuje się często na orzecznictwo Głównej Komisji Orzekającej,
• Zostały wyróżnione zmiany i ważne informacje.


Dyscyplina finansów publicznych 2012

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.