księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZe-Matematyka wspomagająca ekonomię         C.H. BECK          69.00zł   58.65zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

e-Matematyka wspomagająca ekonomię – innowacyjny podręcznik do nauki matematyki stosowanej ze wsparciem w środowisku powszechnie dostępnego taniego oprogramowania. Książka adresowana do studentów ekonomii, finansów i zarządzania.

Wszystkie treści matematyczne prezentowane w tej książce zostały zilustrowane możliwościami zastosowania arkusza EXCEL i portalu WolframAlpha do rozwiązywania postawionych tam problemów. Portal WolframAlpha dostępny jest nawet na ekranach smartfonów.

Spis treści:
Wprowadzenie – implementacja jezyka WolframAlpha     5

Rozdział 1. Logika matematyczna 10
1.1. Podstawy logiki 10
1.2. Twierdzenia 16
1.3. Reguły wnioskowania     19
1.4. Funkcje zdaniowe     20
1.5. Równania i nierównosci 25

Rozdział 2. Wstep do matematyki 31
2.1. Algebra zbiorów 31
2.2. Produkt kartezjanski 39
2.3. Funkcje 41
2.4. Ciagi 44
2.5. Tablice     46
2.6. Algebraiczne działania wielokrotne 47
2.7. Liczebnosc zbiorów skonczenie elementowych 49
2.8. Elementy kombinatoryki     51

Rozdział 3. Grafy i digrafy 56
3.1. Grafy 56
3.2. Digrafy     60
3.3. Podgrafy i spójnosc 63
3.4. Szczególne typy grafów i digrafów 70

Rozdział 4. Relacje 75
4.1. Relacje – istota, okreslenie i formy opisu     75
4.2. Własnosci relacji 78
4.3. Działania na relacjach     80
4.4. Funkcja w swietle teorii relacji 83

Rozdział 5. Zastosowania relacji w ekonomii 86
5.1. Relacja równowaznosci 86
5.2. Relacje porzadkujace     89
5.3. Optymalizacja     93

Rozdział 6. Podstawy algebry liniowej 98
6.1. Algebra macierzy     98
6.2. Przestrzen wektorowa     106

Rozdział 7. Instrumenty algebry liniowej 115
7.1. Przekształcenia elementarne macierzy 115
7.2. Rzad macierzy     120
7.3. Macierz odwrotna     123
7.4. Okreslonosc macierzy symetrycznej     128
7.5. Wyznacznik 130
7.6. Instrumentalne zastosowania wyznacznika 140

Rozdział 8. Układy warunków liniowych 145
8.1. Układy równan liniowych     147
8.2. Układy nierównosci liniowych 160
8.3. Zastosowania wyznacznika do rozwiazywania układów równan liniowych 168

Rozdział 9. Zastosowania algebry liniowej w ekonomii     171
9.1. Programowanie liniowe 171
9.1.1. Zagadnienie optymalnego asortymentu produkcji     177
9.1.2. Zagadnienie diety 178
9.1.3. Problem maksymalnego przepływu     180
9.1.4. Problem przepływu o minimalnym koszcie     184
9.2. Model Leontiewa     189

Rozdział 10. Zaawansowane zagadnienia algebry 193
10.1. Liczby zespolone     193
10.2. Rozwiazywanie wybranych typów równan nieliniowych     198
10.3. Układy równan nieliniowych     203

Rozdział 11. Ciagi i szeregi liczbowe     209
11.1. Podstawowe własnosci i rodzaje ciagów 209
11.2. Granice ciagów 212
11.3. Szeregi liczbowe 221

Rozdział 12. Funkcja jednej zmiennej 225
12.1. Podstawowe pojecia 225
12.2. Elementarne funkcje jednej zmiennej     231
12.3. Granica funkcji 241
12.4. Ciagłosc funkcji 246
12.5. Asymptoty funkcji     247

Rozdział 13. Rachunek rózniczkowy funkcji jednej zmiennej     252
13.1. Podstawy rachunku rózniczkowego 252
13.2. Rózniczka funkcji     259
13.3. Reguła de l’Hospitala     262
13.4. Badanie monotonicznosci funkcji     265
13.5. Badanie wypukłosci funkcji 266
13.6. Poszukiwanie ekstremów lokalnych funkcji 267
13.7. Poszukiwanie punktów przegiecia funkcji 272
13.8. Ekstrema globalne funkcji na przedziale domknietym 273
13.9. Badanie przebiegu zmiennosci funkcji 275

Rozdział 14. Zastosowanie teorii funkcji jednej zmiennej w ekonomii 282
14.1. Podstawy rachunku marginalnego     282
14.2. Modele kosztu     287
14.3. Zmiennosc cenowa popytu i podazy 289
14.4. Zmiennosc dochodowa popytu 290
14.5. Analiza trendu     293

Rozdział 15. Elementy matematyki finansowej     299
15.1. Istota i podstawowe pojecia matematyki finansowej     299
15.2. Wartosc przyszła 301
15.3. Wartosc biezaca 309
15.4. Wartosc biezaca netto     312
15.5. Wewnetrzna stopa zwrotu     317
15.6. Umarzanie kredytu     320

Rozdział 16. Analiza funkcji wielu zmiennych     325
16.1. Funkcje wielu zmiennych – podstawowe pojecia     325
16.2. Pojecie granicy i ciagłosci funkcji wielu zmiennych     329
16.3. Rachunek rózniczkowy funkcji wielu zmiennych     330
16.4. Rózniczka zupełna funkcji wielu zmiennych     337
16.5. Funkcje uwikłane     339
16.6. Badanie monotonicznosci funkcji wielu zmiennych     343
16.7. Badanie wypukłosci funkcji wielu zmiennych 344
16.8. Poszukiwanie ekstremów lokalnych funkcji wielu zmiennych 346
16.9. Ekstrema warunkowe funkcji wielu zmiennych 349

Rozdział 17. Zastosowanie teorii funkcji wielu zmiennych w ekonomii 362
17.1. Modele ekonomiczne dane jako funkcja wielu zmiennych 362
17.2. Rachunek marginalny     365
17.3. Krzywe obojetnosci i substytucji     368

Rozdział 18. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej     373
18.1. Całka nieoznaczona 373
18.1.1. Całkowanie elementarne     375
18.1.2. Całkowanie przez podstawienie     375
18.1.3. Całkowanie przez czesci     377
18.2. Całka oznaczona 379
18.3. Całki niewłasciwe     384
18.4. Geometryczna interpretacja całki oznaczonej     389

Rozdział 19. Zastosowanie całek w ekonomii 393
19.1. Kapitalizacja ciagła 393
19.2. Dyskonto procesu dochodów     395
19.3. Nadwyzka konsumenta i producenta     397

Rozdział 20. Równania róznicowe 401
20.1. Wybrane typy równan i sposoby ich rozwiazywania     401
20.1.1. Jednorodne liniowe równania róznicowe rzedu 1 402
20.1.2. Jednorodne liniowe równania róznicowe rzedu 2 402
20.1.3. Jednorodne liniowe równania róznicowe rzedu k 404
20.2. Zagadnienie poczatkowe 405
20.3. Wybrane zastosowania równan róznicowych w ekonomii     407

Rozdział 21. Równania rózniczkowe     410
21.1. Wybrane typy równan i metody ich rozwiazywania 410
21.1.1. Równania o zmiennych rozdzielonych     411
21.1.2. Równania o podstawieniu liniowym     412
21.1.3. Równania jednorodne 414
21.2. Zagadnienie poczatkowe 415
21.3. Wybrane zastosowania równan rózniczkowych w ekonomii     416

Rozdział 22. Rachunek prawdopodobienstwa 420
22.1. Prawdopodobienstwo – istota i ewolucja pojecia     420
22.2. Aksjomatyczna teoria prawdopodobienstwa     426
22.3. Prawdopodobienstwo warunkowe – istota i pojecie 430
22.4. Wnioskowanie bayesowskie 432
22.5. Zmienna losowa 438
22.6. Wybrane rozkłady prawdopodobienstwa     445
22.6.1. Rozkład dwupunktowy     446
22.6.2. Rozkład dwumianowy 447
22.6.3. Rozkład geometryczny     449
22.6.4. Rozkład Poissona 450
22.6.5. Rozkład jednostajny     451
22.6.6. Rozkład prostokatny     452
22.6.7. Rozkład trójkatny 452
22.6.8. Rozkład wykładniczy 453
22.6.9. Rozkład normalny 455
22.6.10. Rozkład logarytmiczno-normalny 457
22.6.11. Rozkład chi-kwadrat     459
22.6.12. Rozkład t-Studenta     461
22.6.13. Rozkład F Snedecora 462
22.6.14. Rozkład Cauchy’go     464
22.6.15. Rozkład Pareto 465
22.6.16. Rozkład beta     467

Rozdział 23. Zastosowanie rachunku prawdopodobienstwa w ekonomii     470
23.1. Całkowanie metoda Monte Carlo     470
23.2. Prawdopodobienstwo subiektywne 472
23.3. Probabilistyczny model decyzyjny


e-Matematyka wspomagająca ekonomię

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.