księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAlgebra macierzy brzegowych z zastosowaniami         C.H. BECK          43.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Zbigniew Śleszyński, Michał Kolupa

ISBN: 978-83-255-1123-4

Ilość stron: 128

Data wydania: 12/2009

Jakiekolwiek zastosowania matematyki w dowolnej dyscyplinie naukowej, w szczególności zaś w ekonometrii, wymagają znajomości działań na macierzach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie przez liczbę, mnożenie Cauchy’ego).

Obliczanie wartości wyznacznika, podanie macierzy odwrotnej do danej macierzy, a także rozwiązywanie układów równań liniowych – o tych zagadnieniach traktuje niniejsza publikacja. Zastosowanie macierzy brzegowych do wspomnianych zagadnień zapewnia jednolite podejście do problematyki.

Wymaga ono wykonania elementarnych przekształceń na wyjściowej macierzy brzegowej, czyli prostych działań, które może wykonać każdy, kto zna działania na ułamkach.

Z reguły wszelkiego rodzaju działania matematyczne wywołują niechęć do ich stosowania: macierzami brzegowymi może posługiwać się każdy, pod warunkiem, że chce to robić. Wysiłek intelektualny jest minimalny, zaś korzyść naprawdę duża!

Rozdziały:

1. Macierz brzegowa i jej podstawowe własnosci    
1.1. Podstawy teoretyczne            
1.2. Zadania                
1.3. Odpowiedzi i wskazówki            

2. Działania na macierzach z wykorzystaniem macierzy brzegowych
2.1. Podstawy teoretyczne             
2.2. Zadania                
2.3. Odpowiedzi i wskazówki            

3. Zastosowanie macierzy brzegowych do obliczania wyznacznika
3.1. Podstawy teoretyczne             
3.2. Zadania                 
3.3. Odpowiedzi i wskazówki            

4. Zastosowanie macierzy brzegowej do wyznaczania macierzy odwrotnej do macierzy danej         
4.1. Podstawy teoretyczne
4.2. Zadania  
4.3. Odpowiedzi i wskazówki

5. Zastosowanie macierzy brzegowych do rozwiazywania układów równan liniowych
5.1. Podstawy teoretyczne
5.2. Zadania
5.3. Odpowiedzi i wskazówki

6. Zastosowanie macierzy brzegowych do wyznaczania rozwiazań bazowych
6.1. Podstawy teoretyczne
6.2. Zadania
6.3. Odpowiedzi i wskazówki

Dodatek A. Elementy teorii jednorównaniowych modeli ekonometrycznych
A.1. Podstawy teoretyczne
A.2. Zadania
A.3. Odpowiedzi i wskazówki

Dodatek B. Elementy teorii par korelacyjnych
B.1. Podstawy teoretyczne
B.2. Zadania
B.3. Odpowiedzi i wskazówki


Algebra macierzy brzegowych z zastosowaniami

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.