księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBroń jądrowa w kształtowaniu bezpieczeństwa         Bellona          44.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl Celem niniejszej publikacji jest usystematyzowanie wiedzy i ocena:
• genezy rozwoju broni jądrowej i jej wpływu na doktryny i strategie użycia sił zbrojnych;
• wieloaspektowa analiza roli i znaczenia broni jądrowej w kształtowaniu bezpieczeństwa w XX i XXI wieku;
• wyeksponowanie strategicznych, operacyjnych i taktycznych środków jej przenoszenia oraz arsenałów nuklearnych mocarstw jądrowych wraz z ich rozmieszczeniem pod koniec 2015 roku, a także ocena działań na rzecz rozbrojenia, a tym samym na kształtowanie bezpieczeństwa międzynarodowego.
Broń jądrowa w kształtowaniu bezpieczeństwa

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.