księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBóg i geometria. Gdy przestrzeń była Bogiem         Copernicus Center Press          44.90zł   35.92zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Dlaczego Bóg i geometria?

Dla kogoś, kto nie liznął historii filozofii, zestawienie to może być zaskakujące, ale każdy, kto cokolwiek słyszał o Platonie, wie, że „Bóg geometryzuje”.

A jeżeli cała historia filozofii sprowadza się do kilku przypisów do Platona, jak utrzymywał Alfred North Whitehead, to któreś z nich muszą się odnosić do relacji między geometrią a Bogiem. Ponieważ zarówno filozofia, jak i geometria od dawna należą do obszarów moich zainteresowań, nie mogłem nie zastanawiać się nad tym, co to znaczy, że „Bóg uprawia matematykę”.

Istnieje wiele opracowań historii geometrii i całościowych, i dotyczących poszczególnych okresów. Nie jest moim zamiarem pisanie jeszcze jednego.Istnieje również wiele podręczników historii filozofii i wcale nie mniej podręczników i monografii historii dogmatyki chrześcijańskiej. Także nie chcę dodawać do tej listy mojego własnego przyczynku.

Interesuje mnie to, co można wyczytać, studiując obydwa te rodzaje dzieł, a czego w żadnym z nich nie napisano wprost, przynajmniej w wystarczająco pełnym zakresie. I ja nie pretenduję do pełności, ale może uda mi się przetrzeć szlak i uchwycić kilka idei, których nie widać, gdy się drąży tylko jedną z zaangażowanych stron.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Geometria za obola 
1. Przez ciasną bramę  
2. Dar Nilu i gwiazd  
3. Geometria za obola   

Rozdział 2. Czy Platon był platonikiem? 
1. Matematycy i Platon  
2. Co to jest równość?  
3. Jak istnieje liczba dwa?  
4. Czy Platon był platonikiem?  

Rozdział 3. Ofiara Pitagorasa   

Rozdział 4. Czy Pitagoras był pitagorejczykiem?
1. Platon i pitagorejczycy 
2. Pitagorejczycy  
3. Rewolucja niewspółmiernych   

Rozdział 5. Królewska droga do geometrii  
1. Przemijanie i trwałość 
2. Ocalić zjawiska
3. Euklides z Aleksandrii  

Rozdział 6. Podróż z Herodotem   
1. O wylewach Nilu   
2. O dzieciństwie Cyrusa   
3. Zemsta Astiagesa  

Rozdział 7. Transformacje nieskończoności    
1. Początek w bezkresie    
2. Czy tylko ignorant może wierzyć w nieskończoną liczbę wszechświatów?   
3. Kompromis Arystotelesa    
4. Przyczyna wszystkich liczb    

Rozdział 8. Chrześcijaństwo wchodzi na scenę   
1. Nowy ferment  
2. Przemiany   
3. Augustyn i Faustus   
4. Nowe horyzonty racjonalności  

Rozdział 9. Oswajanie nieskończoności    
1. Brat Bazylego  
2. Pognębienie Eunomiusza  
3. Metafizyka nieskończoności  

Rozdział 10. Relacyjna rewolucja w teologii   
1. Od substancji do relacji   
2. Formuła Tertuliana 
3. Nicea i Konstantynopol  
4. Od Trójcy do kosmologii  
5. Relacyjne piętno  

Rozdział 11. Pierwsze sobory i geometria 
1. Tropem protestanckiego teologa  
2. Wcielenie i przestrzeń 
3. Greckie dziedzictwo 
4. Perspektywa ikony  
5. Z Nicei do teorii ostatecznej   

Rozdział 12. Czas i wieczność  
1. Bez czasu i przestrzeni  
2. Gdy przemijała postać świata  
3. Ostatni Rzymianin 
4. O pociechach filozofii  
5. Co Bóg robił przed stworzeniem świata?  
6. Stąd do wieczności  
7. Od wieczności Boecjusza do teraz fizyki  

Rozdział 13. Od liczydła do szerokości form 
1. Resztki dziedzictwa  
2. Arytmetyka na liczydłach  
3. Geometria w kosmosie  
4. Geometria ruchu  
5. Długości i szerokości form 

Rozdział 14. Uśmiech nauczyciela  
1. Wizja na morzu 
2. Szeroki trakt do rzeczy boskich 
3. Matematyka teologiczna
4. Wszechświat bez środka i obwodu  
5. Uśmiech nauczyciela  

Rozdział 15. Jak Bóg istnieje w świecie? 
1. Geometria i przestrzeń 
2. Obecność jako znak  
3. Co Kopernik pozostawił filozofom przyrody? 
4. Ku nieskończonej przestrzeni  

Rozdział 16. Paradygmat sfery
1. Geneza paradygmatu   
2. Kształtowanie wszechświata   
3. Własności kuli   
4. Zignorowany obraz  
5. Nowe paradygmaty 
6. Platon i współczesna fizyka 

Rozdział 17. Kopernikanizm i polifonia 
1. Reguła metabasis
2. Nowa astronomia 
3. Harmonia świata   

Rozdział 18. Jasno i wyraźnie 
1. Jak postępować z przyrodą?  
2. Mucha na suficie  
3. Materia – na sposób geometrii 

Rozdział 19. Gdy przestrzeń była Bogiem… 
1. W roli ogniwa  
2. Krytyk Kartezjusza  
3. Rozciągłość jako idea  
4. Kłopoty z geometrią, czasem i przestrzenią 

Rozdział 20. Galileusza czytanie księgi przyrody 
1. Wiedzieć jak Bóg  
2. Komety i Księga Wszechświata  
3. Jak Galileusz czytał księgę przyrody?  
4. Galileusz i geometria  

Rozdział 21. Od matematyki do teologii  
1. Rysa na dostojnym gmachu geometrii  
2. Nauczyciel Newtona  
3. „Mąż swojej żony” 
4. Program geometryzacji fizyki 

Rozdział 22. Bóg i geometria w dziele Newtona 
1. Humor Sir Izaaka  
2. Wielka synteza  
3. Geometryczna scena 
4. Polemika z Kartezjuszem  
5. Polemika z Leibnizem   
6. Newtonowska synteza   
7. Bóg i geometria    


Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była Bogiem

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.