księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAnaliza sprawozdań finansowych Wybrane zagadnienia         CEDEWU          51.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Książka przedstawia zagadnienia dotyczące elementów sprawozdania finansowego z uwzględnieniem ich analizy, która szczególnie w ostatnich latach nabrata istotnego znaczenia.

Ujmowane w sprawozdaniu finansowym dane i informacje stanowią źródto wiedzy na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej analizowanego podmiotu gospodarczego, a umiejętność dokonywania całościowej oceny sytuacji majątkowej, wypłacalności, rentowności, umożliwia trafną lokalizację występujących w firmie problemów, nieprawidłowości i pozwala na właściwą ocenę decyzji inwestycyjnych.

W książce Czytelnik odnajdzie odpowiedzi na następujące pytania:
• Co to jest sprawozdawczość przedsiębiorstwa i jaką pełni w nim funkcję?
• Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa?
• Kto jest zobowiązany sporządzać sprawozdania finansowe?
• Jak przygotować sprawozdanie finansowe oraz jak je zanalizować?
• Jakie informacje można uzyskać dokonując oceny sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa?
• Które grupy wskaźników należy wykorzystać by dokonać prawidłowej analizy sprawozdania finansowego?

Książka stanowi materiał dydaktyczny dla studentów kierunków ekonomicznych. Może być również przydatna dla właścicieli przedsiębiorstw zainteresowanych prezentowaną problematyką.


Analiza sprawozdań finansowych Wybrane zagadnienia

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.