księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBankowość elektroniczna w Polsce Wydanie II         CEDEWU          42.00zł   33.60zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Bankowość elektroniczna to z jednej strony usługi związane z dostępem do konta bankowego przez Internet, z drugiej zaś karty płatnicze. W Polsce jest ok. 18 mln kont bankowych, do których posiadacze mają dostęp za pośrednictwem sieci (przy czym osób korzystających aktywnie z takich kont jest ponad 10 mln). Z kolei kart płatniczych, będących w posiadaniu użytkowników, jest ponad 32 mln.

Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje fakt, iż jeszcze cztery lata temu (2008 rok) wydanych kart z mikroprocesorem było 5,6 mln, zaś obecnie jest ich ok. 23,5 mln, co niewątpliwie zwiększa bezpieczeństwo zawieranych w ten sposób transakcji. Dodatkowo, coraz więcej kart płatniczych posiada funkcję płatności zbliżeniowej – jest ich ok. 10 mln.

Celem książki jest analiza obszaru bankowości elektronicznej w Polsce oraz zwrócenie uwagi, jakie czynniki mają wpływ na korzystanie przez użytkowników z kanału bankowości elektronicznej, a jakie stanowią barierę w tym zakresie.

Eksponując znaczenie bankowości elektronicznej w Polsce, w książce podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania:
- Jakie są koszty obiegu gotówkowego i które podmioty w Polsce mogłyby zaoszczędzić w tym względzie wprowadzając rozliczenia bezgotówkowe?
- Jakie są powody korzystania przez Polaków z gotówki?
- Jaka jest średnia wartość pojedynczej transakcji kartą debetową?
- Dlaczego w ostatnich 2–3 latach wystąpił tak gwałtowny wzrost liczby wydanych kart płatniczych wyposażonych w pasek magnetyczny i mikroprocesor?
- Ilu indywidualnych klientów banków ma podpisaną umowę dotyczącą usług bankowości internetowej, a ilu faktycznie z tych usług korzysta?

Publikacja ta jest skierowana do studentów kierunków ekonomia, finanse i bankowość, jak również osób zajmujących się przedstawionymi aspektami w wymiarze praktycznym.

Spis treści:

Rozdział 1. Istota i definicja bankowości elektronicznej
1.1. Miejsce bankowości elektronicznej w gospodarce rynkowej   9
1.2. System bankowy i jego wpływ na bankowość elektroniczną   28
1.3. Bankowość elektroniczna w kręgu definicji 47

Rozdział 2. Środowisko funkcjonowania kart płatniczych
2.1. Rodzaje, cechy i funkcje kart płatniczych   61
2.2. Uczestnicy operacji rozliczeniowych przy użyciu kart płatniczych   70
2.3. Organizacje (systemy) kart płatniczych   73

Rozdział 3. Karty płatnicze w Polsce
3.1. Ewolucja kart płatniczych w Polsce    79
3.2. Karty płatnicze w Polsce – stan obecny   82
3.3. Ilość bankomatów w Polsce   93
3.4. Usługa cash back w Polsce   96

Rozdział 4. Bankowość elektroniczna w Polsce
4.1. Poziom ubankowienia polskiego społeczeństwa   99
4.2. Bankowość mobilna (płatności mobilne) w Polsce   113
4.3. Płatności zbliżeniowe w Polsce   123
4.4. Bankowość elektroniczna (internetowa) w Polsce   127
4.5. Pieniądz bezgotówkowy i gotówkowy w Polsce 135


Bankowość elektroniczna w Polsce Wydanie II

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.