księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBiznesplan po polsku Wydanie 2         CEDEWU          31.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

"Powiedz mi to po polsku" - często tak mówimy, gdy nie rozumiemy, co mówi do nas rozmówca używający skomplikowanego, fachowego biznesowego języka. Czytelnik znajdzie w książce odpowiedź na kilkadziesiąt pytań z pomocą których będzie mógł poznać podstawowe zagadnienia pomocne w stworzeniu biznesplanu i samodzielnie przygotować plan własnego przedsięwzięcia.

W książce przedstawiono standardy sporządzania biznesplanów, przybliżenie podstawowych metod i najważniejszych zasad wymagających zastosowania w procesie opracowywania tego dokumentu, a także wskazanie kryteriów formalnej
i merytorycznej oceny biznesplanu.

Publikacja ta może być wykorzystana także jako materiał szkoleniowy dla wszystkich, którzy zamierzają samodzielnie w sposób prawidłowy opracować biznesplan tj. studentów szkół wyższych wszystkich typów kierunków oraz słuchaczy i uczestników kursów w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach funduszy unijnych na działalność rozwojową bądź rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pokazano w niej, na praktycznych przykładach, jak stosować metody planowania biznesowego w różnych sytuacjach i dla różnych celów.

Rozdziały:

Rozdział 1. Moje przedsiębiorstwo - pomysł na biznes i jego realizację - Maciej Tokarski
1.1. Pomysł na biznes
1.2. Czy jestem przedsiębiorczy?
1.3. Nisza rynkowa, czyli jak znaleźć swoje miejsce na rynku
1.4. Franchising, czyli gdy brak nam pomysłu na biznes
1.5. A może współpraca z doświadczonym przedsiębiorcą?
1.6. A może spróbować działać w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AlP)?
1.7. Co należy rozważyć zakładając własną firmę? Czy lepiej być na swoim czy na etacie?
1.8. Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności

Rozdział 2. Jak stworzyć profesjonalny biznesplan? - Andrzej Tokarski
2.1. Co to jest biznesplan i dlaczego jest on ważnym dokumentem?
2.2. O czym należy pamiętać pisząc biznesplan?
2.3. Procedura tworzenia biznesplanu
2.4. Elementy składowe biznesplanu
2.5. Zawartość biznesplan
2.6. Struktura biznesplanu

Rozdział 3. W jaki sposób dostosować swoją ofertę do potrzeb rynku? - Maciej Tokarski, Andrzej Tokarski
3.2. Charakterystyka produktu i procesu produkcyjnego
3.3. Analiza strategiczna
3.4. Plan marketingowy

Rozdział 4. Jak uzyskać informację czy projekt będzie rentowny? - Maciej Tokarski, Jacek Wójcik
4.1 . Co to jest plan finansowy?
4.2. Do czego służą sprawozdania finansowe?
4.2.1. Bilans 
4.2.2. Rachunek zysków i strat
4.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych 
4.3. Jak ocenić działalność przedsiębiorstwa - co to są wskaźniki finansowe? 
4.3. Jak wyznaczyć próg rentowności oraz wielkości graniczne?

Załącznik nr 1
5. Jak sfinansować planowane przedsięwzięcie? - Maciej Tokarski
5.1. Finansowanie rozwoju firmy
5.2. Zwrotne źródła finansowania
5.2.1. Kredyty bankowe i pożyczki
5.2.2.Fundusze pożyczkowe
5.2.3. Fundusze poręczeń kredytowych
5.2.4. Leasing
5.2.5. Dźwignia finansowa
5.3.Bezzwrotne źródła finansowania
5.3.1. Dotacje dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy
5.3.2. Fundusze unijne
5.4. Alternatywne formy finansowania firmy


Biznesplan po polsku Wydanie 2

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.