księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBankowość elektroniczna Istota stan perspektywy         CEDEWU          44.00zł   37.40zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Michał Polasik

ISBN: 978-83-60089-41-5

Ilość stron: 192

Data wydania: 11/2013 (dodruk)

W książce przedstawiono istotę, funkcjonowanie oraz ekonomiczne skutki bankowości elektronicznej. Dokonano przeglądu wybranych definicji bankowości elektronicznej, przedstawiono również jej autorską klasyfikację.

Scharakteryzowano stan jej rozwoju w Polsce oraz porównano go z sytuacją na rynkach wybranych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych. Scharakteryzowano znaczenie Internetu dla rozwoju bankowości elektronicznej oraz tendencje jego rozwoju na świecie.

Autor zaprezentował wyniki badania ankietowego, skierowanego do ścisłego kierownictwa banków działających w Polsce. Zawiera ono opinie na temat rozwoju rynku bankowości elektronicznej oraz konsekwencji stosowania technologii informatycznych w bankowości.

Podzielono je na pięć bloków tematycznych: rozwój bankowości elektronicznej w Polsce, znaczenie integracji rynków finansowych w Europie, elektroniczna bankowość korporacyjna, zmiany wewnętrzne w sektorze bankowym oraz efekty finansowe.

W książce przedstawiono także wyniki drugiego badania ankietowego (na próbie 3854 użytkowników Internetu), które dotyczyło korzystania z usług bankowości elektronicznej oraz charakterystyki klientów bankowości internetowej w Polsce. Autor poświęca dużo uwagi ekonomicznym skutkom oferowania bankowości elektronicznej. Charakteryzuje nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem bankowości internetowej.

Następnie porównuje koszty realizacji operacji bankowych poszczególnymi kanałami dystrybucji. Dokonuje także analizy wpływu rozwoju bankowości elektronicznej na wielkość i strukturę zatrudnienia w sektorze bankowym.

W książce scharakteryzowano perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej. W szczególności przedstawiono oczekiwania polskich oraz amerykańskich klientów detalicznej bankowości internetowej. Zaprezentowano także analizę dotychczasowej dynamiki rozwoju bankowości internetowej w Polsce oraz przewidywania na najbliższe lata.

Książka jest skierowana do menadżerów i specjalistów sektora bankowego oraz studentów studiów ekonomicznych, zwłaszcza na kierunkach finanse i bankowość. Autor ma nadzieję, że spotka się ona również z zainteresowaniem wielu obecnych oraz przyszłych klientów bankowości elektronicznej.


Bankowość elektroniczna Istota stan perspektywy

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.