księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBiznesplan w praktyce Praktyczny poradnik z przykładami         CEDEWU          39.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik

ISBN: 978-83-7556-032-9

Ilość stron: 306

Data wydania: 2007

Solidny plan jest najlepszą bazą genialnej improwizacji, a osiągnięcie sukcesu w przyszłości jest uwarunko wane dobrym opracowaniem teraźniejszości. Dlatego ważne by koncepcję dotyczącą prowadzonej działalności przełożyć na język konkretnych i realnych planów techniczno-ekonomicznych, które przybiorą postać dojrzałego projektu – biznesplanu.

Biznesplan stanowi podstawowy instrument wyznaczania celów gospodarczych i finansowych na okres planowany, a także jest sposobem kontroli i weryfika cji realizacji planowanych przedsięwzięć. Przygotowanie dobrego biznesplanu ma ogromne znaczenie w wielu sytuacjach, a szczególnie przy ubieganiu się o kredyt czy dofinansowanie ze środków unijnych.

Głównym celem książki  "Biznesplan w praktyce Praktyczny poradnik z przykładami" jest przedstawienie w ujęciu praktycznym standardów sporządzania biznesplanów. Publikacja ta może być wykorzystana jako materiał szkoleniowy dla wszystkich, którzy zamierzają samodzielnie w sposób prawidłowy opracować biznesplan, tj. studentów szkół wyższych wszystkich typów kierunków oraz słuchaczy i uczestników kursów w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach funduszy strukturalnych na działalność rozwojową bądź rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pokazano w niej, na praktycznych przykładach, jak stosować metody planowania biznesowego w różnych sytuacjach i dla różnych celów.

Książka zawiera przykładowe biznesplany do otrzymania dofinansowań/dotacji z:
• Unii Europejskiej
• Urzędu Pracy

Rozdziały:

1. Moje przedsiębiorstwo - pomysł na biznes i jego realizację   9

2. Biznesplan w ocenie zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego   67

3. Biznesplan w ocenie gospodarstwa rolnego     159

4. Biznesplan w ocenie projektów Unii Europejskiej   187

5. Biznesplany podmiotów gospodarczych - analiza studium przypadków    227


Biznesplan w praktyce Praktyczny poradnik z przykładami

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.