księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZCrowdfunding. Podręcznik Jak realizować swe popmysły za pomocą nowych narzędzi finansowania online         CEDEWU          98.00zł   81.34zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Książka opisuje wszystko, co jest potrzebne do ogłoszenia udanej kampanii i do realizacji twych projektów.

Termin crowdfunding, który można przetłumaczyć jako „finansowanie oddolne", jest efektem połączenia dwu wyrazów angielskich - crowd, czyli tłum oraz funding, czyli finansowanie. Za pośrednictwem stosownych portali - platform crowdfundingowych - prywatne osoby, ale też i firmy, przedsiębiorstwa i organizacje przedstawiają projekty, dla których proszą społeczność internetu o niewielki wkład finansowy.

Finansujący projekt otrzymują w zamian nagrodę, na przykład bilet na film, do którego powstania przyczynili się finansowo. Crowdfunding obecnie rozrasta się pionowo na całym świecie, również i w Polsce mnożą się platformy i projekty, a nowoczesne prawo unormowało go w zakresie finansowania technologicznych start-upów.

Celem niniejszej książki jest dostarczenie czytelnikowi narzędzi roboczych potrzebnych do ogłoszenia skutecznej kampanii crowdfundingu i do realizacji projektu dowolnego rodzaju, od restauracji obrazu do reportażu dziennikarskiego, od produkcji filmu do finansowania kampanii wyborczej.

W świecie, w którym następują szybkie zmiany zarówno w stylu pracy, jak też w zdobywaniu zasobów, również pod względem etycznym, crowdfunding jest metodą wypracowującą sobie swój własny język. Język nowy, w którym opowieść jako taka jest częścią architektury projektu. Będący, bardziej niż technika, szansą na rozwój społeczno-kulturowy, której byłoby grzechem nie wykorzystać.

W książce szczegółowo wyjaśniono:
• definicje crowdfundingu na tle rozwoju sieci społecznościowych,
• opis różnych modeli crowdfundingu,
• prezentację stanu rozwoju crowdfundingu,
• opis czynności związanych z projektowaniem i przygotowywaniem crowdfundingu,
• problemy związane z załadunkiem projektu na profesjonalną platformę bądź na własny portal oraz opis systemów płatności,
• szczegóły związane z przygotowaniem, ogłoszeniem i prowadzeniem kampanii crowdfundingowej,
• opis czynności do wykonania po zakończeniu kampanii,
• wywiady i refleksje.

Spis treści:

Część 1 - Crowdfunding

ROZDZIAŁ 1. Stan rozwoju sieci społecznościowych 20
Przyrost użytkowników sieci 20
Epoka masowego uploadu 21
Trendy i wymagania (nowe) 22

ROZDZIAŁ 2. Defi nicje crowdfundingu 26
Tłumaczenie sensowne 27
Rozwój 27
Produkcja masowa, crowdfunding i współtworzenie 28
Na początku cele socjalne 29
Czym jest naprawdę crowdfunding? 30

ROZDZIAŁ 3. Dezintermediacja i dzielenie się 32
Inne rodzaje wrażliwości 33
Prawdziwe dzielenie się i „podziel się" Facebooka 36

Część 2 - Modele crowdfundingu

ROZDZIAŁ 4. Reward based crowdfunding 40
Główna nagroda to bycie częścią projektu 41
Pakt zaufania 42
Dwa rodzaje reward based crowdfundingu 42

ROZDZIAŁ 5. Equity based crowdfunding 46
Rodzaje equity based crowdfundingu 48
Włoski normatyw dotyczący equity based crowdfundingu 48

ROZDZIAŁ 6. Social lending 52
Platformy social lendingu 52
Gwarancje oferowane przez platformę 55

ROZDZIAŁ 7. Tendencja hybrydyzacji w stronę nowych modeli 56
Kierunki rozwoju 56
Ratujemy naszą księgarnię! 59
Badanie rynku czy przedsprzedaż? 59
Crowdfunding obywatelski 60
Rozrywka, gaming, streaming i... crowdfunding! 62

Część 3 - Scenariusze crowdfundingu

ROZDZIAŁ 8. Sytuacja międzynarodowa 68
Liczba projektów crowdfundingu na świecie 69
Pionierzy bez platformy 70
Platformy crowdfundingu 75
Mainstream goes to crowdfunding 79
Prymat „community" w krajach anglosaskich 81

ROZDZIAŁ 9. Crowdfunding we Włoszech 86
Dane statystyczne 86
Kultura, wiedza i infrastruktura 88
Platforma „Produzioni dal basso" 88
Case history projektów włoskich 91

Część 4 - Projektowanie

ROZDZIAŁ 10. Dlaczego autor projektu korzysta z crowdfundingu 106
Praca nad samym sobą 107
Reputacja jak waluta wymienialna 110
Przykład możliwego projektu 111
Czy wybierać projekt? 115

ROZDZIAŁ 11. Materiały do przygotowania 118
Nazwa 118
Call to action 119
Wideo reklamowe 121
Zdjęcie lub obraz 129
Tekst prezentacji 130

ROZDZIAŁ 12. Budżet, nagrody i termin kampanii 132
Budżet i udziały 132
Nagrody 134
Termin kampanii 137

Część 5 - Załadunek

ROZDZIAŁ 13. Wybór platformy 142
Panorama platform 143
Załadunek projektu na platformę 158

ROZDZIAŁ 14. Tworzenie własnego portalu 162
Czy warto? 163
Vice versa - inny przykład z dziedziny kultury 163

ROZDZIAŁ 15. Systemy płatności w crowdfundingu 166
Sukces PayPala 166
Systemy płacenia telefonem lub SMS-em 168

Część 6 - Kampania

ROZDZIAŁ 16. Curation, ogłoszenie i prowadzenie kampanii 172
Najpierw dać, aby mieć 173
Opowiadanie historii 173
Niespodziewane zdumiewające wydarzenia 174
Zalecenia 175

ROZDZIAŁ 17. Narzędzia i aplikacje 176
YouTube 176
Facebook 179
Google Plus 181
Twitter 183
Pinterest 184
Instagram 186
Spreaker 186
Vine 187
Hangouts 187

ROZDZIAŁ 18. Wspólnota 190
Przykład 191
Content is king Contest is king 191

ROZDZIAŁ 19. Storytelling 194
Metoda CAST w zastosowaniu do crowdfundingu 196
O fabule historii 196
Storytelling a crowdfunding 200

ROZDZIAŁ 20. Serendipity 202

ROZDZIAŁ 21. Przykład kampanii - „Ona powiedziała tak" 206
Wiedzieć, do kogo się zwrócić i jak 208
Kampania nabiera życia 210
Przełom medialny 210
Niespodziane wkłady kreatywne 211
Wnioski 212

ROZDZIAŁ 22. Po kampanii 214
Podziękowania 214
Realizacja projektu i wysyłanie nagród 215

Część 7 - Wywiady i refl eksje

WYWIAD: Angelo Rindone - Produzione dal basso 222
REFLEKSJA: A Włochy? 227
WYWIAD: Francesco Fantoni - Crowdfunding w kinie 230
WYWIAD: Angelo Licata - Dark Resurrection, crowdfunding przed crowdfundingiem 232
Dane statystyczne 233
Wywiad 234
REFLEKSJA: Pasja jak pieniądz 236
WYWIAD: Giovanni Gulino - Musicraiser 239
REFLEKSJA: O przyszłości crowdfundingu 241


Crowdfunding. Podręcznik Jak realizować swe popmysły za pomocą nowych narzędzi finansowania online

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.