księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBezpieczeństwo w umowach budowlanych Sposoby modyfikacji umowy, gwarancja zapłaty, zasady odpowiedzialności + CD         C.H. BECK          149.00zł   126.65zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Proces budowlany jest regulowany przepisami prawa administracyjnego – w tym przede wszystkim procedurami określonymi w ustawie Prawo budowlane, natomiast umowy zawierane w ramach inwestycji budowlanej to przede wszystkim dziedzina prawa cywilnego. Niniejsza publikacja omawia zarówno wymogi administracyjno-prawne jak i cywilno-prawne. Jednak szczególny nacisk kładzie na omówienie praw i obowiązków stron umów, rozwiązań zabezpieczających interesy uczestników procesu budowlanego z punktu widzenia prawa cywilnego.

Publikacja ma na celu pomóc uczestnikom procesu budowlanego w konstruowaniu bezpiecznych umów i ustrzec przed niekorzystnymi zapisami w umowach o roboty budowlane oraz poinformować jakie dozwolone przez prawo instrumenty zabezpieczające umowy budowlane można do nich wprowadzić.

Książka omawia przede wszystkim najważniejsze zasady obowiązujące przy sporządzaniu umów o roboty budowlane oraz sankcje grożące za nieprzestrzeganie zapisów, zawiera porady jak ustrzec się przed niewypłacalnością inwestora, wymienia obowiązki stron umowy, przedstawia procedurę odbiorów technicznych robót budowlanych.

Publikacja przedstawia takie zagadnienia jak:
• wytyczne dotyczące tworzenia umów o roboty budowlane,
• prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (inwestora, projektanta, inspektora nadzoru budowlanego, kierownika budowy),
• określanie wynagrodzenia za roboty budowlane,
• prawa autorskie w budownictwie,
• dozwolone przez prawo instrumenty uzyskania należytego wykonania umowy przez kontrahenta.

Istotną zaletą tego opracowania jest płyta CD, na której umieszczono 49 wzorów umów i klauzul do umów oraz innych dokumentów w postaci gotowych do pracy plików Word oraz 53 akty prawne związane z tematyką publikacji.


Bezpieczeństwo w umowach budowlanych Sposoby modyfikacji umowy, gwarancja zapłaty, zasady odpowiedzialności + CD

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.