księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZe-learning Tajniki edukacji na odległość         C.H. BECK          49.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Kształcenie na odległość, nazywane potocznie e-learningiem, znajduje obecnie zastosowanie niemal w każdej dziedzinie życia społecznego, biznesu, polityki oraz indywidualnych ludzi. Książka ta ma na celu zapoznanie z rozległą tematyką e-learnigu oraz całym spektrum procesów edukacyjnych, w których e-learning może być wykorzystywany.

Jest efektem 12. lat doświadczeń autorki płynących zarówno z praktyki wdrażania systemów e-nauczania, jak i pracy naukowo-dydaktycznej. Poza wiedzą teoretyczną książka zawiera wiele przykładów zastosowania przedstawianych rozwiązań w praktyce, problemów do przemyślenia oraz ćwiczeń pozwalających dostosować nabytą wiedzę do potrzeb Czytelnika.

Autorka prezentuje m.in.:
• narzędzia, formy oraz tryby kształcenia na odległość,
• przegląd narzędzi technologicznych, za pomocą których nauczanie na odległość może być realizowane,
• metody i usługi wsparcia procesu e-edukacji,
• metody pomiaru efektywności oraz rentowności e-nauczania.

Książka jest kierowana zarówno do pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów uczelni wyższych na kierunkach zarządzania, ekonomicznych, pedagogicznych i technicznych, na których są tworzone i wdrażane systemy e-nauczania, jak i do pracowników firm szkoleniowych i działów HR wykorzystujących e-learning w procesie doskonalenia zawodowego pracowników.

Rozdziały:

Rozdział 1. Edukacja na odległość – podstawowe zagadnienia   9
1.1. Charakterystyka e-learningu   9
1.2. Formy e-learningu   15
1.3. Szkolenie mieszane  20
1.3.1. Modele szkoleń mieszanych   23
1.3.2. Zalety szkoleń mieszanych   31
1.3.3. Wady szkoleń mieszanych  32
1.4. Standardy e-learningu  33
1.4.1. Standardy treści szkoleniowej  33
1.4.2. Standardy systemów kształcenia na odległość  35
Studium przypadku  37
Pytania   38
Literatura zalecana  39

Rozdział 2. Szkolenia e-learningowe  41
2.1. Wprowadzenie   41
2.2. Charakterystyka treści szkoleń e-learningowych   43
2.3. Opracowywanie szkoleń e-learningowych  48
2.4. Proces tworzenia szkoleń e-learningowych   51
2.5. Testy w szkoleniach e-learningowych  67
2.5.1. Klasyfikacja zadań testowych   79
2.5.2. Rodzaje testów  83
2.5.3. Założenia metodyczne dotyczące kryteriów oceny pracy osoby
szkolonej  87
Studium przypadku  89
Pytania   105
Literatura zalecana  105

Rozdział 3. Portale i platformy edukacyjne   107
3.1. Wprowadzenie   107
3.2. Portal edukacyjny jako platforma konsolidacji i wymiany wiedzy   110
3.3. Platforma edukacyjna jako kluczowy element portali edukacyjnych   115
3.3.1. Funkcje platform edukacyjnych   116
3.3.2. Główne komponenty platform edukacyjnych   119
3.3.3. Wdrażanie platform edukacyjnych  120
3.4. Narzędzia portali edukacyjnych   123
3.4.1. Platformy typu open source  124
3.4.2. Porównanie funkcjonalności platform typu open source   128
3.4.3. Platformy komercyjne   130
3.4.4. Porównanie funkcji platform komercyjnych  135
3.4.5. Narzędzia wspierające pracę portali edukacyjnych  136
3.5. Zarządzanie platformą edukacyjną  138
3.5.1. Administrator   138
3.5.2. Kastomizowanie platformy edukacyjnej do potrzeb portalu edukacyjnego  140
3.5.3. Materiały dydaktyczne na platformie edukacyjnej   141
3.5.4. Zarządzanie użytkownikami platformy edukacyjnej   144
Studia przypadków  147
Pytania   151
Literatura zalecana  151

Rozdział 4. Usługi procesu e-nauczania   153
4.1. Wprowadzenie   153
4.2. E-nauczanie w organizacji i jej otoczeniu  156
4.3. Procesy wsparcia mentorskiego w e-nauczaniu   162
4.4. Bariery efektywnego wykorzystania e-learningu w organizacjach   168
4.5. Marketing wewnątrzorganizacyjny programów szkoleniowych w formule e-learningu   171
4.6. Efektywność e-szkoleń   175
4.6.1. Ocena efektywności e-szkolenia metodą Kirkpatricka   180
4.6.2. Charakterystyka narzędzi e-learningowych  182
Studia przypadków   186
Pytania   190
Literatura zalecana  190

Rozdział 5. Perspektywy rozwoju e-learningu   191
5.1. Kultura nauki i ludzie  191
5.1.1. Organizacja jutra  193
5.1.2. Zapewnienie skuteczności procesu uczenia się   195
5.2. E-learning – trendy oraz prognozy na przyszłość  197
5.3. Nauczanie na żądanie   202
Pytania   204
Literatura zalecana  204

Aneks. Przykłady szkoleń e-learningowych   205
Przykład 1. Wybrane fragmenty szkolenia dla menedżerów  207
Przykład 2. Wybrane fragmenty kursu nauki języka angielskiego  215
Przykład 3. Wybrane fragmenty szkolenia pracowników „Warty”  221
Bibliografia  227
Słowniczek  229


e-learning Tajniki edukacji na odległość

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.