księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAnaliza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem         Difin          38.00zł   32.30zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Od dłuższego już czasu pogłębiamy swoją wiedzę o analizie informacji, mówimy o niej i piszemy, starając się tę wiedzę upowszechniać. Nie można jednak zapominać, że choć analiza informacji jest niezwykle frapującym, szerokim i zasługującym na intelektualny wysiłek zjawiskiem, to w swojej istocie jest narzędziem, służącym celom praktycznym.

Ta świadomość sprawia, że – nie rezygnując z teoretycznych rozważań nad jej istotą – musimy poświęcać równie wiele uwagi zagadnieniom związanym z tym, w jaki sposób prawidłowo i efektywnie stosować narzędzia analityczne w różnych sferach działalności, tak pojedynczych osób, jak instytucji i państw. Temu rodzajowi rozważań poświęcona jest niniejsza publikacja, w której wiele miejsca zajmuje tak analiza i jej metodologia, jak i praktyczne jej aspekty.

Tym samym stanowi podręcznik zarówno w kontekście wykonywania analiz, jak i implementowania procesów analitycznych w organizacji. Mamy nadzieję, że Czytelnicy dwóch wcześniejszych publikacji dotyczących analizy informacji i tym razem poświęcą uwagę przygotowanej przez nas pozycji. Z wielu względów za interesującą uznać ją bowiem powinni zarówno analitycy, szefowie zespołów analitycznych, jak i osoby na stanowiskach decyzyjnych, którym może ona pomóc w pełnym wykorzystaniu zasobów analitycznych i informacyjnych w ich otoczeniu.

Spis treści:

Część I. Metodologiczne aspekty analizy informacji
1. Analityk informacji w administracji rządowej
2. Cykl analityczny jako narzędzie w zarządzaniu bezpieczeństwem
3. Procesy decyzyjne w organizacji. Decydowanie w sytuacjach trudnych
4. Analiza kryminalna. Zarys
5. Automatyzacja procesu wywiadu jawnoźródłowego w ramach działalności wywiadowczej i walki z terroryzmem
6. Analiza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym
 
Część II. Praktyczne aspekty analizy informacji
1. Rola analizy informacji w public relations
2. Wykorzystanie analizy kryminalnej w Straży Granicznej
3. Upowszechnianie informacji w działalności analitycznej organizacji typu think tank. Przykład Fundacji Amicus Europae
4. Analiza informacji w polityce energetycznej metodą studium przypadku: Jamał II, informacja i dezinformacja
5. Osobowe źródła informacji i dane satelitarne w „otwartej” analizie kierunków rozwoju programów jądrowych i systemu zapobiegania proliferacji – przykłady i zależności


Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.