księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZCyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku Perspektywa politologiczna i prawna         Difin          60.00zł   51.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Biorąc pod uwagę złożoność zagrożeń w cyberprzestrzeni, celem niniejszej publikacji jest analiza zjawiska cyberterroryzmu w perspektywie politologiczneji prawnej.

Dotyczy to definiowania pojęcia cyberterroryzmu, określenia istoty i złożoności zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz możliwości politycznego i prawnego przeciwdziałania im na poziomie aktywności podejmowanej przezpaństwa jak i organizacje międzynarodowe.

Cyberterroryzm stanowi zagrożenie XXI wieku. Fakt ten jest obecny w społecznej świadomości nie tylko dzięki bieżącym doniesieniom prasowym dotyczącym masowej skali inwigilacji jaką wspólnie z gigantami internetowymi przeprowadzały spec służby amerykańskie.

Monografia prezentuje zjawisko cyberterroryzmu z perspektywy politologicznej i prawnej. Omawia zagadnienie wieloaspektowo i dzięki wysokiemu poziomowi naukowemu pokazuje różne ujęcia istoty i złożoności zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz możliwości politycznego i prawnego im przeciwdziałania.

Temat cyberbezpieczeństwa ma ogromne znaczenie dla wielu badaczy, ale przede wszystkim dla praktyków (administracja publiczna, sektor prywatny). Zadaniem tej pozycji nie jest stworzenie jednolitego modelu wyjaśniania zagrożeń w coraz bardziej rozwijającej się cyberprzestrzeni, ale próba nakreślenia zarówno perspektyw badawczych, jak i też dyspozycji dla praktyki politycznej, instytucjonalnej i prawnej.

Publikacja ta stanowi swoiste kompendium wiedzy o cyberterroryzmie i jako najaktualniejsza na rynku stanowi cenny kąsek dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Spis treści:

Część I. CYBERTERRORYZM – WYMIAR POLITYCZNY
 
1. Cyberterroryzm jako wzrastające zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku
1.1. Transformacja porządku międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny
1.2. Pojęcie cyberterroryzmu
1.3. Ataki w cyberprzestrzeni

2. Państwo wobec cyberterroryzmu
2.1. Przestrzeń cybernetyczna
2.2. Zagrożenia cyberterrorystyczne
2.3. Przeciwdziałanie cyberterroryzmowi

3. The cyberwar challenge to NATO
3.1. What is cyberwar?
3.2. How should NATO react to cyberwar?
3.3. Protecting NATO’s conventional warfighting capability

4. Strategia Stanów Zjednoczonych wobec problemu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
4.1. Geneza opracowania całościowej strategii bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
4.2. Rozwiązania przewidziane w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NSSC)
4.2.1. Poziomy najbardziej podatne na ataki
4.2.2. Kluczowe priorytety
4.2.2.1. Narodowy System Reagowania (NCSRS)
4.2.2.2. Narodowy Program Redukcji Zagrożeń i Wrażliwości (NCSTVRP)
4.2.2.3. Narodowy Program Ostrzegania i Szkolenia (NCSATP)
4.2.2.4. Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni Rządowej (SGC)
4.2.2.5. Bezpieczeństwo Państwowe i Współpraca Międzynarodowa w Kwestii Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NSICSC)
 
5. Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – priorytetstrategii obrony USA?
5.1. Ochrona infrastruktury krytycznej USA – rozwiązania administracji Billa Clintona
5.2. Rozwiązania administracji George’a W. Busha
5.3. Rozwiązania administracji Baracka Obamy
 
6. Cyberdżihad. Wykorzystanie internetu przez współczesny terroryzm islamistyczny
6.1. Digitalizacja dżihadyzmu
6.2. Propaganda i wizerunek
6.3. Dostęp do informacji i (auto)rekrutacja
 
Część II. CYBERTERRORYZM – WYMIAR PRAWNY I INSTYTUCJONALNY
 
1. Strategie zwalczania cyberterroryzmu – aspekty prawne
1.1. Pojęcie cyberterroryzmu
1.2. Prawny wymiar istniejących strategii związanych ze zwalczaniem cyberterroryzmu
1.3. Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych a przeciwdziałanie cyberterroryzmowi
 
2. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz związanych z nimi zagrożeń – wybrane aspekty prawne
2.1. Rozwój technologii. Reagowanie na zagrożenia
2.2. Pojęcie „cyberterroryzm”
2.3. Regulacje prawne odnoszące się do cyberterroryzmu
2.4. Projektowane rozwiązania prawne odnoszące się do cyberterroryzmu

3. Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem
 
4. Bezpieczeństwo teleinformatyczne – wymiar instytucjonalny
 
5. Wirtualna przestrzeń publiczna – szansa czy zagrożenie dla administracji?
5.1. Sfera publiczna
5.2. Sfera zadań publicznych
5.3. Przestrzeń publiczna
5.4. Cyberprzestrzeń
5.5. Wirtualna przestrzeń publiczna
 
6. Prawa człowieka a wprowadzenie stanów nadzwyczajnych z uwagi na działania w cyberprzestrzeni
6.1. Stany nadzwyczajne a prawa jednostki
6.2. Międzynarodowe gwarancje praw człowieka w czasie stanu nadzwyczajnego
6.2.1. Stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec praktyki wprowadzania stanów nadzwyczajnych
6.3. Rodzaje stanów nadzwyczajnych w Polsce
6.3.1. Ograniczenia praw i wolności człowieka z uwagi na wprowadzenie stanów nadzwyczajnych
6.3.2. Wprowadzenie stanów nadzwyczajnych z uwagi na działania w cyberprzestrzeni
6.3.3. Problem zakresu ingerencji w prawa i wolności człowieka w czasie stanu nadzwyczajnego wprowadzonego z uwagi na działania w cyberprzestrzeni
 
7. Internetowy wigilantyzm – zagrożenie czy szansa dla społeczeństwa globalnego?
7.1. Podstawowe zagadnienia
7.2. Popularne typy internetowego wigilantyzmu
7.2.1. Ośmieszanie
7.2.2. Prześladowanie (cyberbullying)
7.2.3. Identyfikowanie sprawców przestępstw
7.2.4. Społeczna sprawiedliwość
7.2.5. Przeciwdziałanie terroryzmowi
7.2.6. Działalność przeciwko pedofilii
7.3. Metody perswazji
7.4. Anonimowość i cybertożsamość
7.5. Zagadnienia prawne
 
8. Czy haker może wypowiedzieć wojnę? Kazus Wikileaks
8.1. Pojęcia podstawowe
8.2. Haker aktywista
8.3. Haker przestępca
8.4. Haker terrorysta
8.5. Problemowi Anonimowi
8.6. Kazus Wikileaks
 
Część III. CYBERTERRORYZM – WYMIAR PRAWNOKARNY

1. Prawnokarne środki przeciwdziałania cyberterroryzmowi

2. Przestępstwa przeciwko integralności i dostępności do zapisu danych informatycznych jako przestępstwa o charakterze terrorystycznym

3. Odpowiedzialność karna za przestępstwa o charakterze terrorystycznym popełnione w cyberprzestrzeni
3.1. Cyberprzestrzeń
3.2. Cyberterroryzm
3.3. Terroryzm a przestępstwo o charakterze terrorystycznym
3.4. Przepisy regulujące odpowiedzialność za cyberterroryzm w polskim prawie karnym
3.5. Kwalifikacja najpoważniejszych zachowań terrorystycznych popełnionych w cyberprzestrzeni
3.5.1. Sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach
3.5.2. Ochrona danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju
3.5.3. Wywołanie uszkodzeń w bazach danych


Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku Perspektywa politologiczna i prawna

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.