księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZDecyzje logistyczne z Excelem         Difin          42.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Książka prezentuje możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do wspomagania decyzji w obszarze logistyki przedsiębiorstw. Logistyka jest tym obszarem zarządzania, w którym często mamy do czynienia z wielkościami kwantyfikowalnymi i dającym się opisać matematycznie systemem.

Autorzy – pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także doktoranci i absolwenci tej Uczelni, obecnie praktycy logistyki – dokonali wyboru zagadnień decyzyjnych, kierując się z jednej strony potrzebami menedżerów, z drugiej zaś mając na uwadze walor poznawczy.

W ten sposób znalazły się w jednym opracowaniu zarówno przykłady zaczerpnięte z praktyki gospodarczej, jak i przykłady wykorzystania klasycznych metod badań operacyjnych do rozwiązywania bardziej złożonych problemów praktyki gospodarczej. Wszystkie przykłady w książce wykorzystują możliwości arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.

Książka ta będzie szczególnie przydatna dla praktyków logistyki w przedsiębiorstwach, studentów logistyki na wszystkich poziomach i typach studiów, a także dla słuchaczy programów MBA, studiów podyplomowych czy kursów menedżerskich obejmujących zagadnienia z zakresu logistyki przedsiębiorstw.

Rozdziały:

Zastosowanie zagadnienia transportowego z kryterium czasu do optymalizacji zaopatrzenia sieci supermarketów
Wprowadzenie
Charakterystyka problemu
Model matematyczny
Konstrukcja arkusza
Rozwiązanie problemu
Zrób to sam
Literatura

Zagadnienie produkcji jako szczególny przypadek uogólnionego zagadnienia transportu
Wprowadzenie
Charakterystyka problemu
Model matematyczny
Konstrukcja arkusza
Rozwiązanie problemu
Zrób to sam
Literatura

Minimalizacja pustych przebiegów w transporcie
Wprowadzenie
Charakterystyka problemu
Model matematyczny
Konstrukcja arkusza
Rozwiązanie problemu
Zrób to sam
Literatura

Wykorzystanie zagadnienia przydziału do harmonogramowania pracy kierowców w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej
Wprowadzenie
Charakterystyka problemu
Model matematyczny
Konstrukcja arkusza
Rozwiązanie problemu
Zrób to sam
Literatura

Optymalizacja asortymentu produkcji dla maksymalizacji zysku
Wprowadzenie
Charakterystyka problemu
Model matematyczny
Konstrukcja arkusza
Rozwiązanie problemu
Zrób to sam
Literatura

Planowanie wydajności i zapotrzebowania materiałowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Wprowadzenie
Charakterystyka problemu
Algorytm postępowania
Konstrukcja arkusza 
Rozwiązanie problemu
Zrób to sam
Literatura

Optymalizacja produkcji i dystrybucji mebli
Wprowadzenie
Charakterystyka problemu
Model matematyczny
Konstrukcja arkusza
Rozwiązanie problemu
Zrób to sam
Literatura

Wykorzystanie problemu przydziału w optymalizacji procesu kompletacji
Wprowadzenie
Charakterystyka problemu
Model matematyczny
Konstrukcja arkusza
Rozwiązanie problemu
Zrób to sam
Literatura

Optymalizacja kolejności realizacji zamówień
Wprowadzenie
Charakterystyka problemu
Model matematyczny
Konstrukcja arkusza
Rozwiązanie problemu
Zrób to sam
Literatura

Analiza XYZ w gospodarce zapasami
Wprowadzenie
Charakterystyka problemu
Algorytm postępowania
Konstrukcja arkusza
Rozwiązanie problemu
Zrób to sam


Decyzje logistyczne z Excelem

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.