księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZDzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych Aspekty teoretyczne i empiryczne         Difin          55.00zł   46.75zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Najnowsze media cyfrowe i interaktywne technologie informacyjno-komunikacyjne, tworzące cyberprzestrzeń oraz świat wirtualny stwarzają wiele możliwości, ale także zagrożeń dla najmłodszego pokolenia. Mają one charakter dynamiczny i powszechny, a ich wymiar jest globalny. Dzieci i młodzież są najbardziej narażone na niebezpieczeństwa występujące w cyberprzestrzeni.

Z tego też powodu istotne znaczenie ma poznanie przyczyn rozwoju tych zagrożeń, obecnego stanu oraz skutków w aspekcie wychowawczym. W tej sytuacji istotnego wymiaru nabierają wszelkie działania pedagogiczne, profilaktyczne oraz terapeutyczne podejmowane nie tylko w rodzinach, ale także w szkołach oraz innych placówkach oświatowych.

Prezentowana monografia jest pracą interdyscyplinarną łączącą wiedzę pedagogiczną, psychologiczną oraz społeczną. Książka podejmuje w swych treściach nowy obszar, w dużej mierze nie rozpoznany na gruncie środowiska oświatowo-wychowawczego. W szczególności rodzice i nauczyciele nie mają świadomości bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni. Nie potrafią diagnozować różnorodnych zagrożeń tam występujących i im przeciwstawiać.

W publikacji przedstawione zostały przyczyny, objawy oraz skutki zagrożeń cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży. Omówiono działania edukacyjne i profilaktyczne w środowiskach oświatowo-wychowawczych w tym obszarze.

Spis treści:

Rozdział 1. KOMUNIKOWANIE SIĘ W SIECI
1.1. Charakterystyka komunikacji internetowej
1.2. Sposoby, techniki i typy komunikacji internetowej
1.3. Komunikacja nastolatków za pomocą internetu
1.4. Język internetu dzieci i młodzieży a autoprezentacja w świecie wirtualnym
1.5. Zaburzenia tożsamości w internecie
1.6. Depersonalizacja

Rozdział 2. ROLA I ZNACZENIE PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH
2.1. Charakterystyka wybranych portali społecznościowych
2.2. Znaczenie komunikacji na portalach społecznościowych
2.3. Kreowanie wizerunku i tożsamości na portalach społecznościowych
2.4. Aktywność dzieci i młodzieży na portalach społecznościowych
2.5. Udostępnianie informacji na profilach
2.6. Zagrożenia związane z korzystaniem z serwisów społecznościowych

Rozdział 3. INTERNET A KSZTAŁTOWANIE WIĘZI EMOCJONALNYCH
3.1. Znaczenie emocji w życiu człowieka
3.2. Teoretyczne podstawy więzi emocjonalnych
3.3. Związki w sieci
3.4. Dylematy wynikające z nawiązywania kontaktów w sieci

Rozdział 4. GRY KOMPUTEROWE ROZRYWKĄ NASTOLATKÓW
4.1. Specyfika gier komputerowych
4.2. Pozytywne aspekty gier komputerowych
4.3. Przydatność gier komputerowych w nauczaniu/uczeniu się
4.4. Niebezpieczeństwa gier komputerowych
4.5. Wpływ agresji i przemocy na psychikę i osobowość graczy
4.6. Specyfika i przebieg uzależnienia od gier komputerowych
4.7. Konsekwencje uzależnienia od gier komputerowych
4.8. Klasyfikacja gier według systemu PEGI

Rozdział 5. UZALEŻNIENIE OD MEDIÓW CYFROWYCH NOWĄ FORMĄ PATOLOGII
5.1. Teorie i modele badań nad mediami i uzależnieniami
5.2. Nowy wymiar uzależnień
5.3. Kryteria diagnostyczne uzależnienia od komputera i internetu
5.4. Mechanizmy i formy uzależnienia
5.5. Przyczyny uzależnienia
5.6. Przebieg i skutki uzależnienia

Rozdział 6. CYBERBULLYING JAKO FORMA AGRESJI I PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ
6.1. Istota i właściwości cyberbullyingu
6.2. Specyfika w relacjach cyberagresor - poszkodowany
6.3. Działania ofiary cyberagresora
6.4. Wpływ cyberprzemocy na postawy i zachowania dzieci i młodzieży
6.5. Przejawy cyberprzemocy w szkole
6.6. Stosowane formy cyberprzemocy
6.7. Profilaktyka cyberprzemocy

Rozdział 7. CYBERPORNOGRAFIA, CYBERPROSTYTUCJA I CYBERSEKS
7.1. Pojęcie semantyczne (znaczeniowe) pornografii
7.2. Przejawy i skutki cyberpornografii
7.3. Przeciwdziałanie zjawisku cyberpornografii
7.4. Prostytucja z użyciem internetu
7.5. Cyberseks

Rozdział 8. PEDOFILIA W SIECI
8.1. Pedofilia sieciowa - nowe oblicze istniejącego zagrożenia
8.2. Grooming jako specyficzna relacja dorosły - dziecko
8.3. Przyczyny i skutki groomingu
8.4. Grooming w polskim prawie

Rozdział 9. SEKSTING – EKSHIBICJONIZM W INTERNECIE
9.1. Internet sprzymierzeńcem sekstingu
9.2. Przyczyny zachowań związanych z sekstingiem
9.3. Ochrona przed skutkami sekstingu
9.4. Seksting a prawo

Rozdział 10. SPONSORING – NOWE ZACHOWANIE NASTOLATKÓW
10.1. Zjawisko sponsoringu w internecie
10.2. Problem sponsoringu na wybranych forach dyskusyjnych
10.3. Konsekwencje uprawiania sponsoringu

Rozdział 11. INTERNETOWY HAZARD
11.1. E-hazard – niewinna rozrywka czy zagrożenie
11.2. Charakterystyka wybranych gier oferowanych przez e-kasyna
11.3. Hazard patologiczny
11.4. Fazy oraz kryteria diagnostyczne hazardu patologicznego
11.5. Aktywność hazardowa dorastającej młodzieży

Rozdział 12. FUNKCJONOWANIE SEKT W INTERNECIE
12.1. Pojęcie i rodzaje sekt
12.2. Przyczyny wstępowania do sekt
12.3. Działalność sekt w internecie
12.4. Sposoby werbowania do sekt
12.5. Charakterystyka wybranych sekt

Rozdział 13. ANOREKSJA I BULIMIA – PROBLEM WSPÓŁCZESNYCH NASTOLATEK
13.1. Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny
13.2. Bulimia, czyli wilczy apetyt
13.3. Rola mediów w procesie odżywiania się

Rozdział 14. BIGOREKSJA – KULT MĘSKIEGO CIAŁA
14.1. Identyfikacja problemu
14.2. Przebieg i objawy bigoreksji
14.3. Miejsce sterydów anaboliczno-androgennych w polskim prawie
14.4. Najpopularniejsze środki stosowane przez bigorektyków
14.5. Leczenie (terapia) bigoreksji

Rozdział 15. EDUKACJA MEDIALNA W PRZYGOTOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY DO RELACJI Z MEDIAMI
15.1. Zadania edukacji medialnej
15.2. Kompetencje nauczycieli niezbędne w edukacji medialnej
15.3. Kompetencje uczniów nabywane w toku edukacji medialnej
15.4. Rola i zadania rodziców w przygotowaniu dzieci i młodzieży do odbioru mediów cyfrowych


Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych Aspekty teoretyczne i empiryczne

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.