księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAbc eLearningu System LAMS         Difin          43.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Adam Stecyk

ISBN: 978-83-7251-879-8

Ilość stron: 192

Data wydania: 2008

Książka jest próbą przybliżenia aparatu pojęciowego i istoty zdalnego nauczania. Stawia sobie za cel prezentację platformy eLearningowej umożliwiającej wszystkim uczestnikom procesu dydaktycznego bezpieczne wkroczenie na drogę e-nauczania.

Pierwsza część publikacji została poświęcona przedstawieniu aparatu pojęciowego i istoty elearningu.

Część druga zawiera szczegółową charakterystykę wdrożenia i wykorzystania bezpłatnej platformy e-learningu LAMS (Learning Activity Management System).

W części trzeciej przedstawiono przykłady wykorzystania systemu LAMS oraz omówiono zasady i możliwości tworzenia elektronicznych materiałów dydaktycznych.

Rozdziały:

Część I. ELEARNING, CZYLI CHARAKTERYSTYKA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

Rozdział 1. Wprowadzenie do eLearningu
1.1. Wstęp do eLearningu
1.2. Istota i funkcje eLearningu
1.3. Kryteria podziału eLearningu

Rozdział 2. Typologia systemów eLearningowych
2.1. Funkcje systemów LMS
2.2. Funkcje systemów LCMS i LCS
2.3. Architektura systemów eLearningowych
2.4. Przykłady systemów eLearningowych

Rozdział 3. Elearning a modele nauczania
3.1. Model nauczania 3J
3.2. Paradygmaty metodyczne z pedagogicznego punktu widzenia
3.3. Standardy eLearningu a tworzenie treści szkoleniowej

Rozdział 4 Internetowa sieć wartości – model 5c. Tendencje rozwojowe narzędzi eLearningowych

Część II. SYSTEM LAMS

Rozdział 1. Wprowadzenie do systemu learning activity management system
1.1. Charakterystyka Systemu LAMS
1.2. Moduł Administracja
1.3. Moduł Autor
1.4. Moduł Monitor i Moduł Student

Rozdział 2. Instalacja systemu LAMS

Rozdział 3. Szybki start
3.1. Uprawnienia Administratora
3.2. Zarządzanie Grupami
3.3. Zarządzanie Użytkownikami
3.4. Opracowanie Przykładowego Kursu
3.5. Przypisanie Kursu do grupy. Uruchomienie Kursu

Rozdział 4. Moduł autora
4.1. Narzędzia (aktywności) Modułu Autora
4.2. Tablica
4.3. Współdzielone Zasoby
4.4. Forum
4.5. Czat
4.6. Pytanie i Odpowiedź
4.7. Wielokrotny Wybór
4.8. Test
4.9. Ankieta
4.10. Wyślij Pliki
4.11. Notatnik
4.12. Czat i Raport
4.13 Forum i Raport
4.14. Zasoby i Forum
4.15. Grupowanie
4.16. Brama
4.17. Aktywności Opcjonalne

Rozdział 5. Moduł Monitor
5.1. Narzędzia Modułu Monitor
5.2. Tablica. Opcje Dodatkowe dla Aktywności w Module Monitora
5.3. Współdzielenie Zasobów
5.4. Forum
5.5. Chat
5.6. Pytanie i Odpowiedź
5.7. Wielokrotny Wybór
5.8. Test
5.9. Ankieta
5.10. Wyślij Pliki
5.11. Notatnik
5.12. Czat i Raport
5.13. Forum i Raport
5.14. Zasoby i Forum

Rozdział 6. Moduł studenta
6.1. Opcje Modułu Studenta
6.2. Budowa Okna Szkolenia Modułu Student
6.3. Tablica
6.4. Współdzielone Zasoby
6.5. Forum
6.6. Chat
6.7. Pytanie i Odpowiedź
6.8. Wielokrotny Wybór
6.9. Test
6.10. Ankieta
6.11. Wyślij Pliki
6.12. Notatnik
6.13. Czat i Raport
6.14. Forum i Raport
6.15. Zasoby i Forum

Rozdział 7. Moduł administracja
7.1. Zarządzanie grupą
7.2. Dodawanie Kursów (lekcji)
7.3. Administracja Systemem

Część III. SYSTEM LAMS W PRAKTYCE

Rozdział 1. Praktyczne wykorzystanie systemu LAMS. Projekt LAMS WZIEU

Rozdział 2. Metodologia opracowania kursów on-line do nauczania w trybie eLearning i blended learning

Rozdział 3. Przykłady sekwencji LAMS
3.1. Wstęp do podstaw informatyki
3.2. Przygotowanie do analizy Sonetów W. Szekspira – podróż w czasie
3.3. Nauczanie komplementarne (blended learning)
3.4. Komórki roślinne i zwierzęce
3.5. Literatura angielska: Perła

Spis ilustracji


Abc eLearningu System LAMS

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.