księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZControlling kosztów i rachunkowość zarządcza         Difin          120.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Gertruda Krystyna Świderska

ISBN: 978-83-7641-169-9

Ilość stron: 624

Data wydania: 01/2010

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Część pierwsza publikacji poświęcona jest problematyce kosztów, bowiem prawidłowe dane o kosztach stanowią podstawę informacyjną całego systemu zarządzania.

Część druga poświęcona jest problematyce planowania i kontroli w zarządzaniu organizacją.

Książka skierowana jest do:
• zarządzających, gdyż pozwala uświadomić im, jakie informacje są w stanie uzyskać z nowoczesnego controllingu kosztów oraz rachunkowości zarządczej i w jaki sposób informacje te mogą wykorzystać przy planowaniu, podejmowaniu decyzji i kontroli osiągniętych rezultatów,
• przygotowujących informacje (pracowników controllingu, rachunkowości zarządczej, działów finansowo-księgowych, ekonomicznych itp.), gdyż pozwala zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami i uświadomić, jaki wpływ na zakres i możliwości wykorzystania informacji ma sposób ich przygotowania,
• studentów, którzy chcą znaleźć się w przyszłości w pierwszej lub drugiej grupie.
• wszystkich, którzy zamierzają wdrożyć zintegrowany system zarządzania i chcą umiejętnie wykorzystywać możliwości nowoczesnych systemów informatycznych.

Rozdziały:

Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej
1.3. Controlling a rachunkowość zarządcza
1.4. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

Rozdział 2. Pomiar i prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym
2.1. Prezentacja i ewidencja kosztów dla celów sprawozdawczości zewnętrznej
2.2. Kalkulacja kosztów produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunku kosztów
2.3. Rachunek kosztów normalnych
2.4. Rachunek kosztów standardowych
2.5. Działalność pomocnicza

Rozdział 3. Koszty w problemowych rachunkach decyzyjnych
3.1. Proces podejmowania decyzji
3.2. Koszty w procesie decyzyjnym
3.3. Zastosowanie analizy kosztów istotnych w procesie decyzyjnym
3.4. Decyzje cenowe

Rozdział 4. Rachunek kosztów zmiennych i jego wykorzystanie przy podejmowaniu decyzji i ocenie efektywności
4.1. Rachunek kosztów zmiennych
4.2. Wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów zmiennych do wyceny zapasów i ustalania wyniku na sprzedaży
4.3. Analiza koszty – rozmiary produkcji – zysk
4.4. Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych

Rozdział 5. Rachunek kosztów działań oraz jego wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
5.1. Geneza i rozwój rachunku kosztów działań
5.2. Model rachunku kosztów działań
5.3. Rozwój modelu rachunku kosztów działań
5.4. Wykorzystanie rachunku kosztów działań w procesie podejmowania decyzji i kontroli

Rozdział 6. Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii
6.1. Rachunek kosztów docelowych
6.2. Analiza wartości produktu
6.3. Kaizen costing
6.4. Proces projektowania produktów zmierzający do łatwiejszego produkowania i obsługi posprzedażnej
6.5. Strategia wspólnych platform produktów
6.6. Efektywność zarządzania zasobami wykorzystywanymi w działalności badawczo- rozwojowej
6.7. Wpływ czasu wdrożenia na rentowność nowych produktów i technologii

Rozdział 7. Kontrola w zarządzaniu operacyjnym
7.1. Kontrola zarządzania w organizacjach zdecentralizowanych
7.2. Ośrodki kosztów
7.3. Ośrodki przychodów
7.4. Ośrodki rentowności
7.5. Ceny wewnętrzne
7.6. Ośrodki inwestycji

Rozdział 8. Budżety jako instrument zarządzania
8.1. Pojęcie koncepcji zarządzania z wykorzystaniem budżetów
8.2. Planowanie strategiczne, taktyczne, operacyjne (budżet)
8.3. Proces budżetowania, jego zadania i zasady funkcjonowania
8.4. Budżet wiodący i jego elementy
8.5. Metody tworzenia budżetu wiodącego
8.6. Ilustracja budżetu wiodącego (ogólnego)
8.7. Kontrola wykonania budżetu
8.8. Krytyka tradycyjnego budżetowania jako narzędzia zarządzania w XXI wieku
8.9. Budżetowanie z wykorzystaniem rachunku kosztów działań (activity – based budgeting)
8.10. Zarządzanie z pominięciem budżetów

Rozdział 9. Balanced scorecard
9.1. Balanced scorecard – sformalizowany sposób wdrożenia strategii przedsiębiorstwa
9.2. Budowa balanced scorecard
9.3. BSC jako system zarządzania strategią
9.4. Wdrażanie balanced scorecard

Rozdział 10. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
10.1 Wartość pieniądza w czasie
10.2. Miernik oceny efektywności inwestycji kapitałowych
10.3. Wybór miernika efektywności projektów inwestycyjnych
10.4. Strumienie pieniężne netto

Podstawowe terminy


Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.