księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAkceleratory FPGA dla wybranych algorytmów algebry liniowej         EXIT          42.00zł   33.60zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Obecnie w wielu obszarach nauki i przemysłu wymagane jest stosowanie wydajnych platform obliczeniowych, np. w kryptografii, do symulacji złożonych modeli, w algorytmach przetwarzania obrazów, poszukiwaniu i sortowaniu danych, w symulacjach fianansowych i badaniach genetycznych.

Często do rozwiązania tych problemów niezbędna jest realizacja algorytmów algebry liniowej na dużych macierzach lub wektorach.

Można je realizować za pomocą wyspecjalizowanych architektur równoległych imlpementowanych w układach FPGA.

Tylko w przypadku tej platformy sprzętowej dostosowuje się architekturę systemu do realizowanego algorytmu, co pozwala na bardziej efektywną organizację obliczeń komputerowych.

Spis treści:

1. Wprowadzenie
1.1. Wybrane platformy sprzętowe stosowane w akceleracji obliczeń
1.2. Analiza budowy wewnętrznej układów FPGA pod kątem możliwości efektywnej realizacji podstawowych operacji arytmetycznych
1.3. Analiza zależności informacyjnych i zbiorów operacji algorytmów algebry liniowej pod kątem realizacji w układach FPGA
1.4. Przegląd znanych architektur równoległych jednostek przetwarzających przeznaczonych do realizacji algorytmów algebry liniowej w układach reprogramowalnych
1.5. Cel opisywanych badań naukowych
1.6. Struktura książki

2. Projektowanie równoległych architektur akceleratorów z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych i programowania z ograniczeniami
2.1. Nowa koncepcja architektury macierzy procesorowej dostosowana do realizacji w wielokontekstowych układach FPGA
2.2. Projektowanie i analiza architektur nowego typu z wykorzystaniem algorytmów genetycznych i programowania z ograniczeniami
2.3. Projektowanie macierzy procesorowych przeznaczonych do implementacji w klasycznych układach FPGA z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego
2.4. Projektowanie macierzy procesorowych dla algorytmów algebry liniowej operujących na macierzach pasmowych z wykorzystaniem hybrydowego algorytmu genetycznego
2.5. Podsumowanie proponowanych metod projektowych

3. Projektowanie i optymalizacja potokowych architektur akceleratorów algorytmów algebry liniowej z uwzględnieniem budowy wewnętrznej nowoczesnych układów FPGA
3.1. Charakterystyka arytmetyki ułamkowej
3.2. projektowanie podstawowych bloków operacyjnych działających w arytmetyce ułamkowej
3.3. Projekty akceleratorów wybranych algorytmów algebry liniowej pracujące w arytmetyce ułamkowej

4. Opracowanie podstawowych modułów środowiska programistycznego wspomagającego projektowanie akceleratorów do równoległej realizacji algorytmów algebry liniowej
4.1. Generator bloków operacyjnych pracujących w arytmetyce ułamkowej
4.2. Środowisko JGEN wspomagające projektowanie architektur równoległych akceleratorów przeznaczonych do realizacji wybranych algorytmów algebry liniowej

5. Podsumowanie
Literatura


Akceleratory FPGA dla wybranych algorytmów algebry liniowej

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.