księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAlgorytmy fotorealistycznej grafiki komputerowej         EXIT          42.00zł   33.60zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Obszar badań autora koncentruje się wokół metod i algorytmów syntezy obrazów komputerowych, nazywanych algorytmami renderingu.

Badania te dotyczą projektowania i implementacji nowych rozwiązań, umożliwiających skrócenie czasu renderingu z zachowaniem poprawności fizycznej, przy jednoczesnym niepogarszaniu jakości generowanych obrazów.

Rozdział 3 poświecony jest fizyce światła. Zawiera definicje ważniejszych terminów i wielkości fizycznych, używanych podczas projektowania algorytmów renderingu.

W rozdziale 4 autor zaproponował systematykę realizmu obrazów generowanych komputerowo. Wykazał, że na realizm obrazu wpływ ma wiele czynników, które należy uwzględnić przy tworzeniu metod renderingu.

Rozdział 5 zawiera przegląd algorytmów globalnego oświetlenia. Przedstawione zostały najpopularniejsze metody renderingu.

Rozdział 6 zawiera opis systemu renderującego, którego autor jest współautorem.

Spis treści:

1. Wprowadzenie

2. Wykaz ważniejszych symboli i oznaczeń

3. Fizyka światła
3.1. Parametry fizycne światła
3.2. Charakterystyka świetlna materiałów
3.3. Funkcje BRDF - interakcja światła z materiałami

4. Fotorealizm - definicja problemu, czynniki wpływające na realizm sceny 3d
4.1. Realizm w grafice komputerowej
4.2. Cechy obrazów realistycznych generowanych komputerowo
4.3. Jakość obrazu

5. Algorytmy globalnego oświetlenia
5.1. Równanie renderingu
5.2. Metody próbkowania punktowego
5.3. Metoda elementów skończonych
5.4. Mapowanie fotonowe

6. System renderujący stosujący algorytmy globalnego oświetlenia
6.1. Struktura systemu renderującego

7. Załączniki
7.1. Wielkości fizyczne i oznaczenia zdefiniowane w układzie SI

8. Bibliografia

9. Skorowidz


Algorytmy fotorealistycznej grafiki komputerowej

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.