księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAnotowany korpus dialogów telefonicznych         EXIT          52.50zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Jednym z wyzwań współczesnej informatyki jest stworzenie oprogramowania służącego do rozumienia mowy.

Zadanie to łączy w sobie analizę sygnału mowy, czyli automatyczne przekształcanie go na zapis tekstowy, oraz technologie z zakresu inżynierii lingwistycznej służące do analizy treści wypowiedzi.

Rozdziały:
1. Wprowadzenie
2. Stworzenie bazy nagrań dialogów
3. Zasady transkrypcji dialogów
4. Zasady wyodrębniania wypowiedzi
5. Anotacja morfologiczna dialogów
6. Wyodrębnianie prostych faz
7. Anotacja pojęciami dziedzinowymi
8. Opis dziedziny i wprowadzonych pojęć
9. Ontologia
10. Anotacja pojęciami z wykorzystaniem metod maszynowego uczenia
11. Anotacja dialogów predykatami
12. Nawiązania
13. Zbieranie danych metodą "Wizard of Oz"
14. Anotacja korpusu LUNA-WOZ.PL
15. Podsumowanie


Anotowany korpus dialogów telefonicznych

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.