księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAnaliza procesu decyzyjnego w organizacji zhierarchizowanej pod kątem jego algorytmizacji         EXIT          42.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Janusz Kręcikij

ISBN: 83-60434-17-4

Ilość stron: 226

Data wydania: 08/2006

Książka "Analiza procesu decyzyjnego w organizacji zhierarchizowanej pod kątem jego algorytmizacji" porusza zagadnienia podejmowania decyzji we współczesnych wojskach lądowych w świetle możliwości algorytmizowania, a w konsekwencji częściowego automatyzowania wojskowych procesów decyzyjnych. Szybciej podjęta i lepsza decyzja stanowiła i stanowi zasadniczy element tzw. przewagi decyzyjnej, a w aspekcie nowych koncepcji działań sieciocentrycznych nabiera nowego znaczenia.

Książka zawiera teoretyczne podstawy podejmowania decyzji, opis szeregu modeli procesów dowodzenia (decyzyjnych) stosowanych w różnych państawach oraz próbę algorytmizacji wybranych, a istotnych dla decydenta organizacji zheirarhizowanej fragmentów procesu decyzyjnego.

Rozdziały:

1. Teoria organizacji i zarządzania a proces kierowania

1.1. Relacje pomiędzy kierowaniem (zarządzaniem) i dowodzeniem
1.2. Cykliczność niektórych funkcji kierowania
1.3. Cykl zorganizowanego działania
1.4. Podejmowanie decyzji

2. Proces dowodzenia w wojskach lądowych sił zbrojnych wybranych państw

2.1. Proces dowodzenia w duńskich wojskach lądowych
2.2. Zasadnicze przedsięwzięcia realizowane w trakcie procesu decyzyjnego w holenderskich wojskach lądowych
2.3. Proces dowodzenia w wojskach lądowych Niemiec
2.4. Proces dowodzenia w wojskach lądowych Wielkiej Brytanii
2.5. Przebieg procesu dowodzenia w wojskach lądowych USA

3. Proces dowodzenia - próba algorytmizacji wybranych fragmentów

3.1. Istota procesu decyzyjnego w organizacji zhierarchizowanej
3.2. Etapy i czynności planowania
3.3. Stawianie zadań
3.4. Kontrola

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki

Wykaz skrótów i terminów angielskich użytych w opracowaniu

Słownik wybranych terminów wojskowych

Spis rysunków

Spis tabel


Analiza procesu decyzyjnego w organizacji zhierarchizowanej pod kątem jego algorytmizacji

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.