księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZChemia polimerów         Fosze          45.15zł   38.38zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

W chemii i technologii chemicznej używane są często takie pojęcia, jak: związki wielkocząsteczkowe, polimery, tworzywa sztuczne, masy plastyczne i elastomery, które mają podobne znaczenie, lecz nie są synonimami.

Charakterystyczną cechą budowy polimerów są wyjątkowo duże makrocząsteczki składające się z dużej liczby atomów.

Spis treści:
1. Wprowadzenie
2. Metody polimeryzacji związków winylowych
3. Polimer winylowe
4. Inne metody polimeryzacji
5. Polimeryzacja kondensacyjna
6. Polimery kondensacyjne
7. Chemiczne reakcje polimerów
8. Polimery naturalne
9. Modyfikowane polimery
10. Polimery jonowe
11. Polimery degradowalne


Chemia polimerów

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.