księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZ100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach         HELION          49.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl Dowiedz się, jak pracuje mózg Twojego klienta

Jak myślą konsumenci? W jaki sposób podejmują decyzje? Co sprawia, że klikają myszką, dokonują zakupu i robią dokładnie to, co chciałbyś, aby robili? Talent i umiejętności to tylko połowa sukcesu. Aby Twoje projekty rzucały wszystkich na kolana, potrzebna Ci wiedza dotycząca tego, jak działa ludzki mózg. Może Ci się czasem wydawać, że ludzie zachowują się irracjonalnie i nieprzewidywalnie, ale w tym szaleństwie jest metoda. Czas, byś ją poznał i użył jej do własnych celów!

Z zawartych w tej książce rzeczowych instrukcji dowiesz się, jak odczytywać zachowania konsumentów i co przyciąga ich uwagę. Poznasz błędy, jakie ludzie najczęściej popełniają w procesie postrzegania oraz dokonywania wyborów, i nauczysz się je przewidywać. Wykorzystaj w swojej pracy wnioski z badań naukowych oraz szereg praktycznych przykładów. Zacznij projektować i tworzyć bardziej intuicyjne, skuteczne, efektowne teksty, witryny internetowe, aplikacje, produkty, grafiki oraz wszelkie inne genialne dzieła, idealnie dopasowane do potrzeb potencjalnych klientów.

Zwiększ skuteczność, wskaźniki konwersji i użyteczność projektów.

Spis treści:
Psychologia projektowania XI

JAK LUDZIE WIDZĄ
1. To, co widzisz, to nie to samo, co widzi Twój mózg (2)
2. Widzenie peryferyjne ma większe znaczenie dla oDbioru tego, co się widzi, niż widzenie centralne (5)
3. Ludzie identyfikują obiekty, rozpoznając wzorce (7)
4. W mózgu znajduje się specjalny ośrodek, który rozpoznaje twarze (9)
5. Ludzie wyobrażają sobie obiekt tak, jakby patrzyli na niego nieco z góry i pod kątem (11)
6. Ludzie przeglądają zawartość ekranów na podstawie wcześniejszych doświadczeń oraz oczekiwań (13)
7. Ludzie dostrzegają wskazówki, które mówią im, co zrobić z danym obiektem (15)
8. Ludzie mogą nie zauważać zmian, które zachodzą w ich polu widzenia (19)
9. Ludzie sądzą, że obiekty, które są blisko siebie, są ze sobą powiązane (21)
10. Połączenie koloru czerwonego i niebieskiego jest nieprzyjemne dla oczu (22)
11. Co jedenasty mężczyzna i co dwusetna kobieta cierpią na ślepotę na kolory (23)
12. Znaczenie kolorów jest różne w różnych kulturach (27)

JAK LUDZIE CZYTAJĄ
13. To mit, że duże litery utrudniają czytanie (30)
14. Czytanie i rozumienie to dwie różne sprawy (33)
15. Umiejętność identyfikowania wzorców pozwala ludziom rozpoznawać litery w różnych krojach (37)
16. Rozmiar czcionki ma znaczenie (40)
17. Tekst na ekranie komputera czyta się trudniej niż na papierze (42)
18. Ludzie czytają szybciej dłuższe wiersze, lecz wolą czytać krótsze (43)

JAK LUDZIE ZAPAMIĘTUJĄ
19. Pamięć krótkoterminowa ma ograniczoną pojemność (46)
20. Ludzie zapamiętują tylko cztery rzeczy naraz (48)
21. Ludzie muszą używać informacji, aby je sobie utrwalić (51)
22. Informacje łatwiej się rozpoznaje, niż przypomina (53)
23. Pamięć zużywa wiele zasobów umysłu (54)
24. Ludzie rekonstruują wspomnienia za każdym razem, gdy je sobie przypominają (56)
25. To dobrze, że ludzie zapominają (58)
26. Wspomnienia najbardziej żywe są mylne (60)

JAK LUDZIE MYŚLĄ
27. Ludzie lepiej przetwarzają informacje o niewielkich rozmiarach (62)
28. Niektóre sposoby przetwarzania myślowego są bardziej wymagające od innych (65)
29. Umysł błądzi przez 30 procent czasu (68)
30. Im bardziej człowiek jest niepewny, tym bardziej broni swoich poglądów (70)
31. Ludzie tworzą modele myślowe (72)
32. Ludzie stykają się z modelami pojęciowymi (74)
33. Ludzie najlepiej przetwarzają informacje podane w postaci opowieści (76)
34. Ludzie najłatwiej uczą się na przykładach (79)
35. Ludzie mają tendencje do tworzenia kategorii (82)
36. Czas jest względny (84)
37. Kreatywnym można być na cztery sposoby (86)
38. Ludzie potrafią odpłynąć (91)
39. Kultura wpływa na sposób myślenia (93)

JAK LUDZIE SKUPIAJĄ UWAGĘ
40. Uwaga ma charakter selektywny (96)
41. Ludzie filtrują informacje (98)
42. Wyćwiczone umiejętności nie wymagają świadomego skupienia uwagi (99)
43. Spodziewana częstotliwość wpływa na skupienie uwagi (101)
44. Nasza uwaga pozostaje skupiona przez około dziesięć minut (103)
45. Ludzie zwracają uwagę tylko na wyraziste cechy (104)
46. Ludzie nie potrafią wykonywać kilku zadań naraz (105)
47. Niebezpieczeństwo, jedzenie, seks, ruch, twarze i opowieści najbardziej przyciągają uwagę (108)
48. Głośne dźwięki zaskakują i przyciągają uwagę (110)
49. Aby ludzie zwrócili na coś uwagę, muszą najpierw to coś sobie uświadomić (112)

CO MOTYWUJE LUDZI
50. Motywacja ludzi wzrasta wraz ze zbliżaniem się do celu (116)
51. Zmienność nagród motywuje bardziej (118)
52. Dopamina uzależnia ludzi od poszukiwania informacji (121)
53. Nieprzewidywalność każe ludziom szukać dalej (123)
54. Ludzi bardziej motywują nagrody ukryte niż jawne (125)
55. Ludzi motywuje postęp, doskonałość i kontrola (127)
56. Umiejętność opóźniania (lub nie) momentu otrzymania nagrody wykształca się już w dzieciństwie (131)
57. Ludzie z natury są leniwi (132)
58. Ludzie poszukają drogi na skróty tylko wtedy, gdy będzie ona łatwiejsza do przejścia (136)
59. Ludzie szukają przyczyn w cechach ludzi, a nie W okolicznościach (137)
60. Przyzwyczajenia kształtują się długo i stopniowo (139)
61. Ludzie mają większą motywację do współzawodnictwa, gdy konkurentów jest niewielu (141)
62. Ludzi motywuje niezależność (142)

LUDZIE SĄ ZWIERZĘTAMI SPOŁECZNYMI
63. Grupa najbliższych znajomych zwykle liczy nie więcej niż 150 osób (144)
64. Ludzie są zaprogramowani na naśladowanie i empatię (147)
65. Wspólne działanie pogłębia związki między ludźmi (149)
66. Ludzie oczekują, że interakcje w sieci będą zgodne z normami społecznościowymi (151)
67. Ludzie kłamią z różnym natężeniem, zależnie od medium (154)
68. Mózgi mówców i słuchaczy synchronizują się w trakcie prowadzenia komunikacji (156)
69. Mózg reaguje w sposób szczególny na ludzi, których zna się osobiście (157)
70. Śmiech łączy ludzi (159)
71. Na filmie ludzie potrafią lepiej ocenić, czy śmiech jest prawdziwy, czy udawany (161)

JAK LUDZIE CZUJĄ
72. Siedem podstawowych emocji ma charakter uniwersalny (164)
73. Emocje są nierozerwalnie związane z ruchem mięśni i odwrotnie (166)
74. Anegdoty są bardziej skutecznym środkiem przekazu niż dane (168)
75. Zapachy przywołują emocje i wspomnienia (169)
76. Niespodzianki zawsze sprawiają ludziom przyjemność (171)
77. Ludzie są szczęśliwsi, gdy są zajęci (173)
78. Sielankowe obrazy czynią ludzi szczęśliwymi (175)
79. Pierwszym powodem zaufania jest dla ludzi wygląd i układ (177)
80. Słuchanie muzyki uwalnia dopaminę w mózgu (179)
81. Im trudniej coś osiągnąć, tym bardziej ludzie to lubią (180)
82. Ludzie przeszacowują reakcje na wydarzenia w przyszłości (181)
83. Ludzie mają bardziej pozytywne nastawienie przed zdarzeniem i po nim niż w jego trakcie (182)
84. Gdy ludzie są smutni lub przestraszeni, wówczas najbardziej liczą na coś, co już znają (184)

LUDZIE POPEŁNIAJĄ BŁĘDY
85. Ludzie zawsze będą popełniać błędy; nie istnieje produkt, który będzie na nie odporny (188)
86. Ludzie popełniają błędy, gdy są zestresowani (190)
87. Nie wszystkie błędy są złe (194)
88. Ludzie popełniają błędy, których rodzaje można przewidzieć (195)
89. Ludzie stosują różne strategie poprawiania błędów (198)

JAK LUDZIE PODEJMUJĄ DECYZJE
90. Ludzie podejmują większość decyzji podświadomie (202)
91. Podświadomość wie pierwsza (204)
92. Ludzie oczekują większego wyboru i więcej informacji, niż są w stanie przeanalizować (206)
93. Dla ludzi wybór jest równoznaczny z kontrolą (208)
94. Ludzie mogą troszczyć się o czas bardziej niż o pieniądze (210)
95. Nastrój wpływa na proces podejmowania decyzji (212)
96. Decyzje podejmowane grupowo mogą być błędne (214)
97. Ludzie ulegają wpływom osobowości dominujących (216)
98. Gdy ludzie są niepewni, pozwalają innym decydować, co robić (217)
99. Ludzie uważają, że inni są bardziej podatni na wpływy niż oni sami (219)
100. Ludzie wyżej oceniają produkty, które fizycznie znajdują się przed ich oczami (221)


100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.