księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAndroid Aplikacje wielowątkowe Techniki przetwarzania         HELION          49.90zł   36.43zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Wykorzystaj w pełni potencjał wątków!

Jeżeli chcesz tworzyć aplikacje dostarczające użytkownikom doskonałych wrażeń, jeżeli chcesz wykonywać skomplikowane zadania szybciej lub po prostu musisz jednocześnie wykonywać różne działania - naucz się korzystać z wątków. Tworzenie programów wielowątkowych jest trudne, ale opanowanie tej sztuki pozwoli Ci osiągnąć wymierne korzyści!

Ta książka w całości poświęcona jest korzystaniu z wątków na platformie Android. Dzięki niej poznasz przeróżne sposoby asynchronicznego przetwarzania oraz ich zalety i wady. Jednak na samym początku zapoznasz się z podstawowymi informacjami dotyczącymi wielowątkowości w języku Java. Dowiesz się, w jaki sposób wątki komunikują się ze sobą i synchronizują dostęp do zasobów oraz jak nimi zarządzać.

Kolejne rozdziały zawierają sporą dawkę wiedzy na temat różnych technik asynchronicznych. Zapoznanie się z ich treścią ułatwi Ci wybór techniki, która spełni Twoje wymagania, gdy sam zabierzesz się za tworzenie aplikacji wielowątkowej. Książka ta jest obowiązkową lekturą dla programistów chcących w pełni wykorzystać możliwości platformy Android.

• Podstawy wielowątkowości w Javie i systemie Android.
• Komunikacja wątków w obrębie procesu i pomiędzy procesami.
• Zastosowanie strategii redukowania ryzyka powstawania wycieków pamięci.
• Zarządzanie cyklem życia wątku podstawowego.
• Sekwencyjne uruchamianie zadań w wątku tła za pomocą klasy HandlerThread.
• Używanie frameworku wykonawcy Javy do kontrolowania i anulowania wątków.
• Obsługa wykonywania zadań w tle za pomocą klas AsyncTask oraz IntentService.
• Uzyskiwanie dostępu do dostawców treści za pomocą klasy AsyncQueryHandler.
• Używanie ładowarek do aktualizowania interfejsu użytkownika nowymi danymi.

Przewodnik po świecie wątków platformy Android.

Spis treści:

1. Komponenty systemu Android oraz potrzeba przetwarzania wieloprocesorowego (15)

CZĘŚĆ I. PODSTAWY (27)
2. Wielowątkowość w Javie (29)
3. Wątki w systemie Android (41)
4. Komunikacja wątków (49)
5. Komunikacja między procesami (81)
6. Zarządzanie pamięcią (93)

CZĘŚĆ II. TECHNIKI ASYNCHRONICZNE (107)
7. Zarządzanie cyklem życia wątku podstawowego (109)
8. Klasa HandlerThread: wysokopoziomowy mechanizm kolejkowania (121)
9. Kontrola wykonywania wątku za pomocą frameworku wykonawcy (131)
10. Wiązanie zadania w tle z wątkiem interfejsu użytkownika za pomocą klasy AsyncTask (151)
11. Usługi (169)
12. Klasa IntentService (189)
13. Uzyskiwanie dostępu do klasy ContentProvider za pomocą klasy AsyncQueryHandler (197)
14. Automatyczne wykonywanie w tle za pomocą ładowarek (207)
15. Podsumowanie: wybór techniki asynchronicznej (229)
A. Bibliografia (235)


Android Aplikacje wielowątkowe Techniki przetwarzania

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.