księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAsembler Leksykon kieszonkowy         HELION          29.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl Poznaj Asemblera i dołącz do elity programistów.

"Asembler" to słowo wywołujące przerażenie u laików i dreszcz emocji u specjalistów. Osoby znające ten język są uważane za elitę wśród profesjonalnych programistów. Nic dziwnego — w końcu nikt lepiej niż oni nie zna podstaw działania współczesnych procesorów i technik umożliwiających tworzenie bardzo wydajnych programów komputerowych. Jednak czy wiedza o Asemblerze naprawdę jest tajemna, dostępna tylko nielicznym? Czy język ten jest aż tak trudny do opanowania? Wcale nie!

Przekonaj się o tym, sięgając po książkę "Asembler. Leksykon". Przystępnie i rzeczowo wyjaśni Ci ona sposób działania procesorów zgodnych z architekturą x86, przedstawi strukturę 16-bitowych programów dla środowiska DOS i 32-bitowych programów dla systemów operacyjnych Windows, a także poszerzy Twoją wiedzę o informacje dotyczące Asemblera dla architektury 64-bitowej. Dzięki niej poznasz instrukcje języka, najważniejsze techniki programistyczne, sposoby używania elementów interfejsu użytkownika oraz narzędzia niezbędne w pracy programisty.

Naucz się wydajnie programować w Asemblerze.

Rozdziały:

1. Podstawowe informacje (7)
1.1. Słowem wstępu (7)
1.2. Architektura x86 - podstawowe informacje (10)
1.3. Budowa programu dla podsystemu DOS (16-bitowego) (13)
1.4. Budowa programu dla systemu Windows (32-bitowego) (15)

2. Podstawowe instrukcje procesora (18)
2.1. Instrukcja kopiowania i instrukcje arytmetyczne (18)
2.2. Instrukcje logiczne i przesunięć bitowych (20)
2.3. Instrukcje wywołania procedury i powrotu (26)
2.4. Instrukcja porównania i instrukcje skoku (29)
2.5. Instrukcje do operacji na łańcuchach znaków (30)

3. Makroinstrukcje (35)
3.1. Makroinstrukcje kontroli przepływu (35)
3.2. Makroinstrukcje do tworzenia pętli (36)

4. Praca z danymi (39)
4.1. Adresowanie i wskaźniki (39)
4.2. Zmienne i stałe (41)
4.3. Praca ze strukturami (42)

5. Programowanie w systemie Windows (45)
5.1. Konsola w systemie Windows (45)
5.2. Proste okno dialogowe (47)
5.3. Odczyt myszki i klawiatury (51)
5.4. Operacje na plikach i alokacja bloków pamięci (52)
5.5. Tworzenie menu (55)
5.6. Kontrolka przycisku (Button) (56)
5.7. Kontrolka pola tekstowego (Edit) (57)
5.8. Kontrolka wielokrotnego wyboru (CheckBox) (60)
5.9. Kontrolka pojedynczego wyboru (RadioButton) (62)
5.10. Kontrolka listy rozwijanej (ComboBox) (62)
5.11. Kontrolka listy (ListBox) (64)
5.12. Kontrolka paska postępu (ProgressBar) (65)
5.13. Kontrolka widoku drzewa (TreeView) (66)
5.14. Kontrolka widoku listy (ListView) (68)
5.15. Kontrolka suwaka (TrackBar) (70)
5.16. Kontrolka podpowiedzi (Tooltip) (71)
5.17. Kontrolka do wprowadzania adresu IP (IPAddress) (78)
5.18. Kontrolka tekstu o bogatym formatowaniu (RichEdit) (83)
5.19. Kontrolki w nowym stylu (pliki .manifest) (85)
5.20. Podpięcia do systemu Windows (Hooks) (87)
5.21. Ekran powitalny (Splashscreen) (89)
5.22. Ikona w zasobniku systemowym (Tray) (91)
5.23. Podmiana procedury obsługi okna (93)
5.24. Programowanie aplikacji wielowątkowych (95)
5.25. Tworzenie bibliotek DLL (97)
5.26. Pliki odwzorowane w pamięci (99)
5.27. Pobieranie adresu IP lokalnego komputera (99)

6. Dodatkowe zestawy instrukcji (102)
6.1. Korzystanie z instrukcji koprocesora (FPU) (102)
6.2. Korzystanie z rozszerzeń MMX i SSE (110)
6.3. Nowe rozszerzenie - Advanced Vector Extensions (AVX) (118)

7. Asembler 64-bitowy (x86-64) (120)
7.1. Wstęp do Asemblera dla architektury 64-bitowej (120)

8. Opis rozkazów procesorów z rodziny 80x86 (125)
8.1. Instrukcje na literę A (125)
8.2. Instrukcje na literę B (128)
8.3. Instrukcje na literę C (132)
8.4. Instrukcje na literę D (137)
8.5. Instrukcje na literę E (139)
8.6. Instrukcje na literę H (139)
8.7. Instrukcje na literę I (140)
8.8. Instrukcje na literę J (143)
8.9. Instrukcje na literę L (144)
8.10. Instrukcje na literę M (148)
8.11. Instrukcje na literę N (151)
8.12. Instrukcje na literę O (152)
8.13. Instrukcje na literę P (154)
8.14. Instrukcje na literę R (156)
8.15. Instrukcje na literę S (160)
8.16. Instrukcje na literę T (168)
8.17. Instrukcje na literę V (169)
8.18. Instrukcje na literę W (169)
8.19. Instrukcje na literę X (170)

9. Dyrektywy asemblera MASM (172)
9.1. Etykiety kodu (172)
9.2. Warunkowa kontrola przepływu (173)
9.3. Alokacja danych (175)
9.4. Przyrównania (177)
9.5. Makra (177)
9.6. Procedury (178)
9.7. Rodzaj zestawu instrukcji procesora (179)
9.8. Bloki powtórzeń (182)
9.9. Zakres (183)
9.10. Segmenty (184)
9.11. Uproszczone segmenty (185)
9.12. Łańcuchy znaków (187)
9.13. Struktury i rekordy (188)
9.14. Różne (189)

Dodatki (192)
A. Tablica kodów ASCII (192)
B. Potęgi liczby dwa (193)
C. Lista opkodów procesora 80x86 (196)


Asembler Leksykon kieszonkowy

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.