księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZAsembler Sztuka programowania Wydanie 2         HELION          109.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Poznaj asembler od podstaw i zbuduj fundament swojej wiedzy o programowaniu.

Poznanie asemblera jest jak położenie fundamentu pod budowlę całej twojej wiedzy informatycznej, ponieważ to właśnie ono ułatwia zrozumienie mechanizmów rządzących innymi językami programowania. Język asemblera, należący do języków programowania niższego poziomu, jest powszechnie stosowany do pisania sterowników, emulatorów i gier wideo. Jednak omawiany w tej książce język HLA posiada też wiele cech języków wyższego poziomu, takich jak C, C++ czy Java, dzięki czemu przy jego używaniu nie musisz rezygnować z licznych udogodnień, typowych dla takich języków.

Książka "Asembler. Sztuka programowania. Wydanie II " stanowi obszerne i wyczerpujące omówienie języka asemblera. Dzięki wielu jasnym przykładom, pozbawionym niepotrzebnej specjalistycznej terminologii, zawarty tu materiał staje się łatwo przyswajalny dla każdego, kto chciałby poznać programowanie niższego poziomu. Korzystając z tego podręcznika, dowiesz się m.in., jak deklarować i stosować stałe, zmienne skalarne, wskaźniki, tablice, struktury, unie i przestrzenie nazw.

Nauczysz się realizować w języku asemblera struktury sterujące przebiegiem wykonania programu. Ponadto drugie wydanie zostało uaktualnione zgodnie ze zmianami, które zaszły w języku HLA. Uwzględnia także stosowanie HLA w kontekście systemów Windows, Linux, Mac OS X i FreeBSD.

Podręcznik na najwyższym poziomie o językach programowania niższego poziomu.

Rozdziały:

1. WSTĘP DO JĘZYKA ASEMBLEROWEGO (17)
1.1. Anatomia programu HLA (18)
1.2. Uruchamianie pierwszego programu HLA (20)
1.3. Podstawowe deklaracje danych programu HLA (22)
1.4. Wartości logiczne (24)
1.5. Wartości znakowe (25)
1.6. Rodzina procesorów 80x86 firmy Intel (25)
1.7. Podsystem obsługi pamięci (28)
1.8. Podstawowe instrukcje maszynowe (31)
1.9. Podstawowe struktury sterujące wykonaniem programu HLA (34)
1.10. Biblioteka standardowa języka HLA - wprowadzenie (50)
1.11. Jeszcze o ochronie wykonania kodu w bloku try..endtry (62)
1.12. Język asemblerowy a język HLA (70)
1.13. Źródła informacji dodatkowych (71)

2. REPREZENTACJA DANYCH (73)
2.1. Systemy liczbowe (74)
2.2. System szesnastkowy (76)
2.3. Organizacja danych (79)
2.4. Operacje arytmetyczne na liczbach dwójkowych i szesnastkowych (85)
2.5. Jeszcze o liczbach i ich reprezentacji (86)
2.6. Operacje logiczne na bitach (88)
2.7. Operacje logiczne na liczbach dwójkowych i ciągach bitów (91)
2.8. Liczby ze znakiem i bez znaku (93)
2.9. Rozszerzanie znakiem, rozszerzanie zerem, skracanie, przycinanie (98)
2.10. Przesunięcia i obroty (102)
2.11. Pola bitowe i dane spakowane (107)
2.12. Wprowadzenie do arytmetyki zmiennoprzecinkowej (112)
2.13. Reprezentacja liczb BCD (124)
2.14. Znaki (125)
2.15. Zestaw znaków Unicode (134)
2.16. Źródła informacji dodatkowych (134)

3. DOSTĘP DO PAMIĘCI I JEJ ORGANIZACJA (135)
3.1. Tryby adresowania procesorów 80x86 (136)
3.2. Organizacja pamięci fazy wykonania (144)
3.3. Przydział pamięci dla zmiennych w programach HLA (152)
3.4. Wyrównanie danych w programach HLA (154)
3.5. Wyrażenia adresowe (157)
3.6. Koercja typów (159)
3.7. Koercja typu rejestru (162)
3.8. Pamięć obszaru stosu oraz instrukcje push i pop (164)
3.9. Stos jako kolejka LIFO (168)
3.10. Odwoływanie się do danych na stosie bez ich zdejmowania (174)
3.11. Dynamiczny przydział pamięci - obszar pamięci sterty (176)
3.12. Instrukcje inc oraz dec (181)
3.13. Pobieranie adresu obiektu (181)
3.14. Źródła informacji dodatkowych (182)

4. STAŁE, ZMIENNE I TYPY DANYCH (183)
4.1. Kilka dodatkowych instrukcji: intmul, bound i into (184)
4.2. Deklaracje stałych i zmiennych w języku HLA (188)
4.3. Sekcja type programu HLA (202)
4.4. Typy wyliczeniowe w języku HLA (203)
4.5. Typy wskaźnikowe (204)
4.6. Złożone typy danych (214)
4.7. Łańcuchy znaków (214)
4.8. Łańcuchy w języku HLA (217)
4.9. Odwołania do poszczególnych znaków łańcucha (224)
4.10. Moduł strings biblioteki standardowej HLA i procedury manipulacji łańcuchami (226)
4.11. Konwersje wewnątrzpamięciowe (239)
4.12. Zbiory znaków (240)
4.13. Implementacja zbiorów znaków w języku HLA (241)
4.14. Literały, stałe i wyrażenia zbiorów znaków w języku HLA (243)
4.15. Obsługa zbiorów znaków w bibliotece standardowej HLA (245)
4.16. Wykorzystywanie zbiorów znaków w programach HLA (249)
4.17. Tablice (250)
4.18. Deklarowanie tablic w programach HLA (251)
4.19. Literały tablicowe (252)
4.20. Odwołania do elementów tablicy jednowymiarowej (254)
4.21. Porządkowanie tablicy wartości (255)
4.22. Tablice wielowymiarowe (257)
4.23. Przydział pamięci dla tablic wielowymiarowych (263)
4.24. Odwołania do elementów tablic wielowymiarowych w języku asemblerowym (266)
4.25. Rekordy (struktury) (267)
4.26. Stałe rekordowe (270)
4.27. Tablice rekordów (271)
4.28. Wykorzystanie tablic i rekordów w roli pól rekordów (272)
4.29. Wyrównanie pól w ramach rekordu (276)
4.30. Wskaźniki na rekordy (278)
4.31. Unie (279)
4.32. Unie anonimowe (282)
4.33. Typy wariantowe (283)
4.34. Przestrzenie nazw (284)
4.35. Tablice dynamiczne w języku asemblerowym (288)
4.36. Źródła informacji dodatkowych (290)

5. PROCEDURY I MODUŁY (291)
5.1. Procedury (292)
5.2. Zachowywanie stanu systemu (294)
5.3. Przedwczesny powrót z procedury (299)
5.4. Zmienne lokalne (300)
5.5. Symbole lokalne i globalne obiektów innych niż zmienne (306)
5.6. Parametry (306)
5.7. Funkcje i wartości funkcji (314)
5.8. Rekurencja (321)
5.9. Deklaracje zapowiadające (326)
5.10. Deklaracje procedur w HLA 2.0 (327)
5.11. Procedury w ujęciu niskopoziomowym - instrukcja call (328)
5.12. Rola stosu w procedurach (330)
5.13. Rekordy aktywacji (333)
5.14. Standardowa sekwencja wejścia do procedury (336)
5.15. Standardowa sekwencja wyjścia z procedury (338)
5.16. Niskopoziomowa implementacja zmiennych automatycznych (340)
5.17. Niskopoziomowa implementacja parametrów procedury (342)
5.18. Wskaźniki na procedury (373)
5.19. Parametry typu procedurowego (377)
5.20. Nietypowane parametry wskaźnikowe (378)
5.21. Zarządzanie dużymi projektami programistycznymi (379)
5.22. Dyrektywa #include (380)
5.23. Unikanie wielokrotnego włączania do kodu tego samego pliku (383)
5.24. Moduły a atrybut external (384)
5.25. Jeszcze o problemie zaśmiecania przestrzeni nazw (392)
5.26. Źródła informacji dodatkowych (395)

6. ARYTMETYKA (397)
6.1. Zestaw instrukcji arytmetycznych procesora 80x86 (397)
6.2. Wyrażenia arytmetyczne (413)
6.3. Wyrażenia logiczne (424)
6.4. Idiomy maszynowe a idiomy arytmetyczne (427)
6.5. Arytmetyka zmiennoprzecinkowa (430)
6.6. Tłumaczenie wyrażeń arytmetycznych na kod maszynowy jednostki zmiennoprzecinkowej (459)
6.7. Obsługa arytmetyki zmiennoprzecinkowej w bibliotece standardowej języka HLA (465)
6.8. Źródła informacji dodatkowych (465)

7. NISKOPOZIOMOWE STRUKTURY STERUJĄCE WYKONANIEM PROGRAMU (467)
7.1. Struktury sterujące niskiego poziomu (468)
7.2. Etykiety instrukcji (468)
7.3. Bezwarunkowy skok do instrukcji (instrukcja jmp) (470)
7.4. Instrukcje skoku warunkowego (473)
7.5. Struktury sterujące "średniego" poziomu - jt i jf (477)
7.6. Implementacja popularnych struktur sterujących w języku asemblerowym (477)
7.7. Wstęp do podejmowania decyzji (478)
7.8. Skoki pośrednie a automaty stanów (511)
7.9. Kod spaghetti (514)
7.10. Pętle (515)
7.11. Optymalizacja kodu (526)
7.12. Mieszane struktury sterujące w języku HLA (534)
7.13. Źródła informacji dodatkowych (537)

8. ZAAWANSOWANE OBLICZENIA W JĘZYKU ASEMBLEROWYM (539)
8.1. Operacje o zwielokrotnionej precyzji (540)
8.2. Manipulowanie operandami różnych rozmiarów (597)
8.3. Arytmetyka liczb dziesiętnych (599)
8.4. Obliczenia w tabelach (607)
8.5. Źródła informacji dodatkowych (618)

9. MAKRODEFINICJE I JĘZYK CZASU KOMPILACJI (619)
9.1. Język czasu kompilacji - wstęp (619)
9.2. Instrukcje #print i #error (621)
9.3. Stałe i zmienne czasu kompilacji (623)
9.4. Wyrażenia i operatory czasu kompilacji (624)
9.5. Funkcje czasu kompilacji (626)
9.6. Kompilacja warunkowa (635)
9.7. Kompilacja wielokrotna (pętle czasu kompilacji) (640)
9.8. Makrodefinicje (procedury czasu kompilacji) (644)
9.9. Tworzenie programów czasu kompilacji (664)
9.10. Stosowanie makrodefinicji w osobnych plikach kodu źródłowego (670)
9.11. Źródła informacji dodatkowych (671)

10. MANIPULOWANIE BITAMI (673)
10.1. Czym są dane bitowe? (674)
10.2. Instrukcje manipulujące bitami (675)
10.3. Znacznik przeniesienia w roli akumulatora bitów (683)
10.4. Wstawianie i wyodrębnianie łańcuchów bitów (684)
10.5. Scalanie zbiorów bitów i rozpraszanie łańcuchów bitowych (688)
10.6. Spakowane tablice łańcuchów bitowych (691)
10.7. Wyszukiwanie bitów (693)
10.8. Zliczanie bitów (696)
10.9. Odwracanie łańcucha bitów (699)
10.10. Scalanie łańcuchów bitowych (701)
10.11. Wyodrębnianie łańcuchów bitów (702)
10.12. Wyszukiwanie wzorca bitowego (704)
10.13. Moduł bits biblioteki standardowej HLA (705)
10.14. Źródła informacji dodatkowych (708)

11. OPERACJE ŁAŃCUCHOWE (709)
11.1. Instrukcje łańcuchowe procesorów 80x86 (710)
11.2. Wydajność instrukcji łańcuchowych procesorów 80x86 (726)
11.3. Źródła informacji dodatkowych (727)

12. KLASY I OBIEKTY (729)
12.1. Wstęp do programowania obiektowego (730)
12.2. Klasy w języku HLA (733)
12.3. Obiekty (736)
12.4. Dziedziczenie (738)
12.5. Przesłanianie (739)
12.6. Metody wirtualne a procedury statyczne (740)
12.7. Implementacje metod i procedur klas (742)
12.8. Implementacja obiektu (747)
12.9. Konstruktory i inicjalizacja obiektów (757)
12.10. Destruktory (766)
12.11. Łańcuchy _initialize_ oraz _finalize_ w języku HLA (767)
12.12. Metody abstrakcyjne (774)
12.13. Informacja o typie czasu wykonania (RTTI) (777)
12.14. Wywołania metod klasy bazowej (779)
12.15. Źródła informacji dodatkowych (780)

A: TABELA KODÓW ASCII (781)


Asembler Sztuka programowania Wydanie 2

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.