księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZASP.NET MVC Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio         HELION          89.00zł   64.97zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl ASP.NET MVC - skorzystaj z pomocy potężnego sprzymierzeńca!

ASP.NET MVC to platforma, o której zaletach nie trzeba nikomu przypominać. Potężne narzędzie do budowy aplikacji internetowych działających według wzorca model widok - kontroler pozwala tworzyć oprogramowanie zapewniające bezkolizyjny przepływ dużych ilości danych. Dzięki temu administratorzy sieci mogą względnie łatwo kontrolować stan aplikacji, a użytkownicy internetu są zadowoleni z szybkości ładowania stron internetowych.

Ta książka kompleksowo zapozna Cię z programowaniem aplikacji w oparciu o technologie ASP.NET MVC, JavaScript, jQuery oraz AJAX na przykładzie aplikacji internetowej zaimplementowanej od podstaw w środowisku Visual Studio 2012.

Z części pierwszej dowiesz się więcej o najważniejszych aspektach aplikacji ASP.NET MVC, takich jak projektowanie kontrolerów, dostęp do baz danych, walidacja i ochrona danych, implementowanie interaktywnych i asynchronicznych widoków, trasowanie, filtrowanie i zarządzanie użytkownikami. Poznasz też bibliotekę Knockout, umożliwiającą projektowanie interfejsu użytkownika według wzorca MVVM. Część druga jest poświęcona technologiom ADO.NET i ADO.NET Entity Framework, a także zagadnieniom związanym z transakcjami oraz bezpieczeństwem w aplikacjach bazodanowych. Natomiast w części trzeciej znajdziesz informacje pozwalające zintegrować ASP.NET MVC z ASP.NET WebForms i dowiesz się, co możesz zyskać dzięki takiemu połączeniu. Weź tę książkę do ręki i przetestuj przykłady, a nauczysz się więcej, niż myślisz!

Posłuż się ASP.NET MVC i stwórz wspaniałą aplikację.

Spis treści:

CZĘŚĆ I ASP.NET MVC (13)
Rozdział 1. Podstawowe aspekty projektu aplikacji ASP.NET MVC (15)

Rozdział 2. Kontroler i widok (25)

Rozdział 3. Model (39)

Rozdział 4. Walidacja danych (53)

Rozdział 5. Wyrażenia regularne a kontrola poprawności danych (73)

Rozdział 6. Asynchroniczne aplikacje internetowe - Microsoft AJAX (91)

Rozdział 7. Technologia AJAX a biblioteka jQuery (113)

Rozdział 8. Trasowanie adresów URL (121)

Rozdział 9. Filtry (127)

Rozdział 10. Bezpieczne aplikacje internetowe (147)

Rozdział 11. Konfiguracja zabezpieczeń i panel Web Site Administration Tool (161)

Rozdział 12. Zabezpieczenie witryny przed złośliwym kodem (181)

Rozdział 13. Kontroler uwierzytelnienia w aplikacji ASP.NET MVC (195)

Rozdział 14. Dynamiczne zarządzanie użytkownikami i grupami (211)

Rozdział 15. Biblioteka Knockout (227)

CZĘŚĆ II Technologie bazodanowe w aplikacjach internetowych (235)
Rozdział 16. Podstawy ADO.NET (237)

Rozdział 17. Obiekt TableAdapter jako pomost między DataSet a źródłem danych (273)

Rozdział 18. Scaffolding, czyli ekspresowe tworzenie internetowych aplikacji bazodanowych (301)

Rozdział 19. Transakcje (319)

Rozdział 20. Bezpieczeństwo w aplikacjach bazodanowych (335)

Rozdział 21. Entity Framework (347)

CZĘŚĆ III ASP.NET MVC a ASP.NET WebForms (365)
Rozdział 22. Integracja komponentów WebForms z aplikacją ASP.NET MVC na przykładzie technologii SQL Server Reporting Services (367)

Rozdział 23. Eksport danych (413)
Rozdział 24. Księga gości w MVC. Porównanie ASP.NET Web Forms i ASP.NET MVC (423)

Dodatki (447)
Dodatek A ASP.NET MVC 4 (449)

Dodatek B Publikacja aplikacji ASP.NET za pomocą internetowych usług informacyjnych (IIS) (495)

Dodatek C ASP.NET Identity w MVC 5 i Visual Studio 2013 (505)


ASP.NET MVC Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.