księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBudowanie mikrousług Wykorzystaj potencjał architektury usługi         HELION          59.00zł   43.07zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Wykorzystaj potencjał architektury usług.

Architektura mikrousług to sposób na odejście od dużych, monolitycznych aplikacji. Wyspecjalizowane usługi realizujące konkretne zadania i komunikujące się z otoczeniem pozwalają na lepsze zapanowanie nad kodem, są łatwiejsze do przetestowania oraz bardziej elastyczne. Jednak oprócz zalet mają też wady. Sięgnij po tę książkę i dowiedz się, jak najlepiej radzić sobie z architekturą mikrousług!

Autor przedstawia w książce skuteczne techniki projektowania i korzystania z architektury mikrousług. W trakcie lektury kolejnych rozdziałów poznasz w szczegółach ideę mikrousług, korzyści ich stosowania, sposoby modelowania usług oraz skuteczne techniki dzielenia dużej aplikacji na mikrousługi. Ponadto zapoznasz się z możliwymi sposobami integracji: zdalne wywołanie procedur, REST i zdarzenia — to tylko niektóre z poruszanych kwestii.

Na sam koniec zaznajomisz się z najlepszymi metodami testowania i monitorowania usług, zapewnisz im bezpieczeństwo dzięki kluczom API oraz innym technikom. Ta książka jest obowiązkową lekturą dla wszystkich osób chcących tworzyć nowoczesne systemy bazujące na architekturze mikrousług.

• Odkryj, jak można dostosować projekt systemu do celów Twojej organizacji stosując architekturę mikrousług
• Zapoznaj się z możliwościami integracji usług z pozostałą częścią systemu
• Zastosuj przyrostowe podejście do podziału monolitycznych baz kodu
• Wdrażaj pojedyncze mikrousługi korzystając z techniki ciągłej integracji
• Zbadaj złożoność testowania i monitorowania rozproszonych usług
• Zarządzaj zabezpieczeniami stosując modele użytkownik-usługa oraz usługa-usługa
• Zapoznaj się z wyzwaniami skalowania architektury mikrousług

Przekonaj się, jak architektura mikrousług zmieni Twoje spojrzenie na aplikacje.

Spis treści:

1. Mikrousługi (19)

2. Ewolucyjny architekt (31)

3. Jak modelować usługi? (47)

4. Integracja (57)

5. Dzielenie monolitu (97)

6. Wdrażanie (121)

7. Testowanie (149)

8. Monitorowanie (173)

9. Bezpieczeństwo (187)

10. Prawo Conwaya a projektowanie systemów (207)

11. Mikrousługi w projektach dużej skali (219)

12. Podsumowanie (259)


Budowanie mikrousług Wykorzystaj potencjał architektury usługi

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.