księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZC++ Biblioteka standardowa Podręcznik programisty Wydanie II         HELION          149.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Lektura obowiązkowa dla każdego programisty C++!

Pomimo olbrzymiej konkurencji ze strony platformy .NET oraz języka Java, język C++ wciąż jest niezastąpiony w wielu dziedzinach. Wszędzie tam, gdzie wymagane są najwyższa wydajność, pełna kontrola nad sprzętem oraz przewidywalność, C++ jest bezkonkurencyjny. Biblioteka standardowa C++ to zestaw klas i interfejsów, które w znaczny sposób zwiększają możliwości tego języka. Warto wykorzystać jej potencjał!

Biblioteka standardowa C++ poza wieloma niewątpliwymi zaletami ma jedną poważną wadę - jest trudna do opanowania. Właśnie dlatego potrzebny Ci jest ten podręcznik! W trakcie lektury poznasz nowe elementy języka C++ w wersji 11. Następnie dowiesz się, czym jest standardowa biblioteka szablonów (STL), oraz zobaczysz, jak wykorzystać w codziennej pracy: mapy, multimapy, iteratory, listy oraz wiele innych elementów.

Na sam koniec nauczysz się poprawnie korzystać ze współbieżności oraz tworzyć aplikacje obsługujące różne wersje językowe. Każdy z komponentów biblioteki został dokładnie przedstawiony: z opisem przeznaczenia, przykładami oraz problemami, których może przysporzyć. Książka ta jest obowiązkową lekturą każdego programisty C++!

Dzięki tej książce:
• poznasz nowości języka C++ w wersji 11
• wykorzystasz możliwości kontenerów STL
• zrozumiesz zastosowanie iteratorów
• zobaczysz na praktycznych przykładach, jak działają komponenty
• błyskawicznie opanujesz możliwości biblioteki standardowej C++

Odkryj potęgę C++!

Spis treści:

1. O książce (25)
1.1. Dlaczego powstała ta książka? (25)
1.2. Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do lektury tej książki? (26)
1.3. Styl i struktura książki (26)
1.4. Jak czytać tę książkę? (30)
1.5. Stan obecny (30)
1.6. Przykładowy kod i dodatkowe informacje (30)

2. Wprowadzenie do języka C++ i biblioteki standardowej (31)
2.1. Historia standardów C++ (31)
2.1.1. Typowe pytania o standard C++11 (32)
2.1.2. Zgodność pomiędzy C++11 i C++98 (34)
2.2. Złożoność algorytmów a notacja O (34)

3. Nowe elementy języka (37)
3.1. Nowe elementy języka C++11 (37)
3.2. Starsze "nowości" języka C++ (59)

4. Pojęcia ogólne (65)
4.1. Przestrzeń nazw std (65)
4.2. Pliki nagłówkowe (66)
4.3. Obsługa błędów i wyjątków (68)
4.4. Obiekty wywoływalne (82)
4.5. Wielowątkowość i współbieżność (83)
4.6. Alokatory (85)

5. Narzędzia (87)
5.1. Pary i krotki (88)
5.2. Inteligentne wskaźniki (103)
5.3. Ograniczenia liczbowe (145)
5.4. Cechy typowe i narzędzia pracy z typami (152)
5.5. Funkcje pomocnicze (165)
5.6. Statyczna arytmetyka liczb wymiernych - klasa ratio<> (170)
5.7. Zegary i czasomierze (174)
5.8. Pliki nagłówkowe , oraz (192)

6. Standardowa biblioteka szablonów (STL) (197)
6.1. Składniki biblioteki STL (198)
6.2. Kontenery (199)
6.3. Iteratory (223)
6.4. Algorytmy (234)
6.5. Adaptatory iteratorów (245)
6.6. Własne uogólnione operacje na kontenerach (251)
6.7. Algorytmy modyfikujące (252)
6.8. Funkcje jako argumenty algorytmów (259)
6.9. Stosowanie lambd (263)
6.10. Obiekty funkcyjne (267)
6.11. Elementy kontenerów (278)
6.12. Obsługa błędów i wyjątków wewnątrz biblioteki STL (280)
6.13. Rozbudowa biblioteki STL (286)

7. Kontenery STL (289)
7.1. Wspólne cechy i operacje kontenerów (290)
7.2. Tablice (298)
7.3. Wektory (307)
7.4. Kolejki o dwóch końcach (321)
7.5. Listy (328)
7.6. Listy jednokierunkowe (338)
7.7. Zbiory i wielozbiory (352)
7.8. Mapy oraz multimapy (369)
7.9. Kontenery nieuporządkowane (391)
7.10. Inne kontenery STL (421)
7.11. Implementacja semantyki referencji (425)
7.12. Kiedy stosować poszczególne kontenery? (428)

8. Składowe kontenerów STL (435)
8.1. Definicje typów (435)
8.2. Operacje tworzenia, kopiowania i niszczenia (438)
8.3. Operacje niemodyfikujące (442)
8.4. Operacje przypisania (446)
8.5. Bezpośredni dostęp do elementów (448)
8.6. Operacje generujące iteratory (450)
8.7. Wstawianie i usuwanie elementów (452)
8.8. Specjalne funkcje składowe list (462)
8.9. Interfejsy strategii obsługi kontenerów (470)
8.10. Obsługa alokatorów (474)

9. Iteratory STL (479)
9.1. Pliki nagłówkowe iteratorów (479)
9.2. Kategorie iteratorów (479)
9.3. Pomocnicze funkcje iteratorów (488)
9.4. Adaptatory iteratorów (494)
9.5. Cechy typowe iteratorów (512)
9.6. Iteratory definiowane przez użytkownika (516)

10. Obiekty funkcyjne STL i lambdy (521)
10.1. Pojęcie obiektów funkcyjnych (521)
10.2. Predefiniowane obiekty funkcyjne i obiekty wiązania wywołania (531)
10.3. Lambdy (544)

11. Algorytmy STL (551)
11.1. Pliki nagłówkowe algorytmów (551)
11.2. Przegląd algorytmów (552)
11.3. Funkcje pomocnicze (564)
11.4. Algorytm for_each() (566)
11.5. Algorytmy niemodyfikujące (570)
11.6. Algorytmy modyfikujące (599)
11.7. Algorytmy usuwające (615)
11.8. Algorytmy mutujące (623)
11.9. Algorytmy sortujące (634)
11.10. Algorytmy przeznaczone dla zakresów posortowanych (645)
11.11. Algorytmy numeryczne (659)

12. Kontenery specjalne (667)
12.1. Stosy (668)
12.2. Kolejki (673)
12.3. Kolejki priorytetowe (676)
12.4. Adaptatory kontenerów w szczegółach (680)
12.5. Kontener bitset (684)

13. Łańcuchy znakowe (689)
13.1. Przeznaczenie klas łańcuchów znakowych (690)
13.2. Opis klas reprezentujących łańcuchy znakowe (699)
13.3. Klasa string w szczegółach (731)

14. Wyrażenia regularne (759)
14.1. Interfejs dopasowywania i wyszukiwania wyrażeń regularnych (759)
14.2. Obsługa podwyrażeń (762)
14.3. Iteratory dopasowań (768)
14.4. Iteratory podciągów (769)
14.5. Zastępowanie wyrażeń regularnych (771)
14.6. Flagi wyrażeń regularnych (773)
14.7. Wyjątki związane z wyrażeniami regularnymi (777)
14.8. Gramatyka wyrażeń regularnych ECMAScript (779)
14.9. Inne gramatyki (781)
14.10. Sygnatury podstawowych funkcji (782)

15. Obsługa wejścia-wyjścia z wykorzystaniem klas strumieniowych (785)
15.1. Podstawy strumieni wejścia-wyjścia (786)
15.2. Podstawowe obiekty oraz klasy strumieniowe (790)
15.3. Standardowe operatory strumieniowe << oraz >> (796)
15.4. Stany strumieni (802)
15.5. Standardowe funkcje wejścia-wyjścia (812)
15.6. Manipulatory (820)
15.7. Formatowanie (825)
15.8. Umiędzynarodawianie (837)
15.9. Dostęp do plików (838)
15.10. Klasy strumieni dla łańcuchów znakowych (850)
15.11. Operatory wejścia-wyjścia dla typów zdefiniowanych przez użytkownika (858)
15.12. Łączenie strumieni wejściowych oraz wyjściowych (867)
15.13. Klasy bufora strumienia (874)
15.14. Kwestie wydajności (893)

16. Umiędzynarodowienie (899)
16.1. Kodowanie znaków i zestawy znaków (901)
16.2. Pojęcie obiektów ustawień lokalnych (909)
16.3. Klasa locale w szczegółach (919)
16.4. Klasa facet w szczegółach (922)

17. Komponenty numeryczne (963)
17.1. Liczby i rozkłady losowe (963)
17.2. Liczby zespolone (981)
17.3. Globalne funkcje numeryczne (997)
17.4. Klasa valarray (999)

18. Współbieżność (1001)
18.1. Interfejs wysokiego poziomu: async() i futury (1003)
18.2. Interfejs niskiego poziomu: wątki i promesy (1021)
18.3. Uruchamianie wątku w szczegółach (1030)
18.4. Synchronizacja wątków, czyli największy problem współbieżności (1040)
18.5. Muteksy i blokady (1049)
18.6. Zmienne warunkowe (1063)
18.7. Atomowe typy danych (1072)

19. Alokatory (1085)
19.1. Wykorzystywanie alokatorów przez programistów aplikacji (1085)
19.2. Alokator definiowany przez użytkownika (1086)
19.3. Wykorzystywanie alokatorów przez programistów bibliotek (1088)


C++ Biblioteka standardowa Podręcznik programisty Wydanie II

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.