księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZD3.js w akcji         HELION          69.00zł   50.37zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

D3.js jest biblioteką przeznaczoną do tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych w rozmaitych aplikacjach internetowych. Ta solidnie zaprojektowana biblioteka oczywiście umożliwia generowanie wykresów, ale pozwala również na tworzenie map, interaktywnych diagramów, paneli kontrolnych dla danych, raportów i wielu innych animowanych elementów.

Zapewnia co najmniej tę samą wydajność co Flash czy aplety Javy, ale jest zintegrowana ze standardami internetowymi i modelem DOM dla HTML. To nie koniec zalet D3.js - to także świetne narzędzie do dynamicznego aktualizowania bardziej standardowych witryn internetowych.

Niniejsza książka pozwoli Ci na płynne rozpoczęcie pracy z tą biblioteką, dającą fantastyczne możliwości. Nauczysz się, jak tworzyć interaktywną grafikę i aplikacje sterowane danymi. Zaczniesz od zestawu praktycznych przykładów, dostosowanych do różnego rodzaju wykresów, sieci i map.

Wykorzystasz przy tym gotowe układy z biblioteki D3. Zapoznasz się z praktycznymi technikami projektowania zawartości stron, tworzenia animacji i prezentowania zmieniających się danych. Zobaczysz między innymi, jak tworzyć interaktywną grafikę i wykorzystywać dane przesyłane strumieniowo.

Dzięki tej książce zrozumiesz:
• zasady wizualizacji danych,
• techniki wiązania i wczytywania danych oraz tworzenia elementów graficznych na ich podstawie,
• metody pracy z grafiką wektorową,
• tworzenie elementów służących do wizualizacji danych,
• rozbudowane aplikacje wykorzystujące mapy,
• sposoby tworzenia kompletnych aplikacji opartych na bibliotece D3, również dla urządzeń przenośnych.

Spis treści:

CZĘŚĆ I. PODSTAWY BIBLIOTEKI D3.JS (17)

Rozdział 1. Wprowadzenie do biblioteki D3.js (19)

Rozdział 2. Przepływ danych podczas wizualizowania informacji (63)

Rozdział 3. Projektowanie sterowane danymi i interakcje (95)

CZĘŚĆ II. PODSTAWY WIZUALIZOWANIA INFORMACJI (123)

Rozdział 4. Komponenty wykresów (125)

Rozdział 5. Układy (159)

Rozdział 6. Wizualizowanie sieci (197)

Rozdział 7. Wizualizowanie informacji geoprzestrzennych (227)

Rozdział 8. Manipulowanie tradycyjnym modelem DOM za pomocą biblioteki D3 (265)

CZĘŚĆ III. TECHNIKI ZAAWANSOWANE (285)

Rozdział 9. Łączenie komponentów aplikacji interaktywnych (287)

Rozdział 10. Tworzenie układów i komponentów (311)

Rozdział 11. Wizualizowanie dużych zbiorów danych (331)

Rozdział 12. Biblioteka D3 i urządzenia przenośne (357)


D3.js w akcji

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.