księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZInformatyka sądowa w praktyce         HELION          89.00zł   64.97zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Pozycja obowiązkowa dla biegłego sądowego z zakresu informatyki i elektroniki

• Akty prawne regulujące pracę biegłego
• Badania i analizy sądowe systemów informatycznych
• Opiniowanie sądowe z zakresu informatyki i elektroniki

Informatyka sądowa to gałąź nauk sądowych, której celem jest dostarczanie wiedzy z zakresu informatyki sądom, organom przygotowawczym w sprawach karnych oraz komornikom sądowym. Osoby zajmujące się tą dziedziną przeprowadzają analizy informacji cyfrowych, w tym incydentów informatycznych i włamań do sieci, a także opisują, analizują i wyceniają systemy teleinformatyczne.

Powołane przez sąd, stanowią rzetelne źródło informacji z zakresu teleinformatyki lub informatyki, w razie gdy związane z nimi tematy są niezrozumiałe lub nieczytelne albo w toku sprawy sądowej wymagana jest specjalistyczna wiedza z branży IT.

Na polskim rynku brakowało dotąd opracowania opisującego informatykę sądową kompleksowo, w nieco szerszym kontekście, a przy tym napisanego językiem zrozumiałym dla czytelnika nieposiadającego formalnego wykształcenia prawniczego. Zadaniem książki jest wypełnienie tej luki i przybliżenie informatyki sądowej biegłym sądowym oraz osobom zainteresowanym poruszaną tematyką.

Cenne wskazówki znajdą tu również prawnicy, specjaliści do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratorzy, studenci kierunków informatycznych, a także pracownicy oraz funkcjonariusze służb, policji i organów ścigania.

• Akty prawne regulujące pracę biegłego sądowego
• Odpowiedzialność cywilna i karna biegłego sądowego
• Wymogi formalnoprawne dotyczące opinii
• Warsztat pracy biegłego sądowego z zakresu informatyki
• Przebieg badań i analiz systemów informatycznych
• Analiza incydentów i włamań do systemów IT
• Inwigilacja i wykrywanie złośliwego oprogramowania
• Wycena systemów komputerowych
• Prawa autorskie do oprogramowania
• Opiniowanie z zakresu informatyki i elektroniki
• Praktyczne przykłady opinii sądowych

Teoria i praktyka opiniowania sądowego z zakresu informatyki i elektroniki.


Informatyka sądowa w praktyce

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.