księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZJęzyk ANSI C Programowanie Wydanie 2         HELION          59.00zł   43.07zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie

ISBN: 978-83-283-6503-2

Ilość stron: 328

Data wydania: 01/2020 (dodruk)

Miękka oprawa

Drogi Czytelniku, właśnie trzymasz w rękach nowe wydanie książki zaliczanej do klasyki literatury informatycznej. Napisana przez autorów języka ANSI C w najlepszy możliwy sposób przedstawia arkana tego języka.

A co można powiedzieć o samym języku? To też klasyka. To język wymagający systematyczności i skupienia, ale dający w zamian wiele możliwości i świetne wyniki. To najczęściej nauczany język programowania - jego znajomość stanowi znakomity fundament do poznania kolejnych, bardziej złożonych języków. Mimo swojego zaawansowanego wieku jest on ceniony i w wielu dziedzinach wciąż niezastąpiony.

Dzięki tej książce zdobędziesz kompletną wiedzę na temat języka C. Poznasz wszystkie dostępne typy, operatory i wyrażenia. Nauczysz się sterować wykonywaniem programu oraz wykorzystywać funkcje. Ponadto dogłębnie poznasz coś, co sprawia początkującym programistom najwięcej problemów - wskaźniki. Następnie zapoznasz się także z funkcjami wejścia i wyjścia.

Dowiesz się, jak uzyskać dostęp do plików, formatować dane wyjściowe oraz obsługiwać błędy. Książka ta jest bogata w przykłady, a każdy z nich został przetestowany przez autorów. "Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II" to niezastąpiona pozycja na półce każdego studenta informatyki, pasjonata programowania i zawodowca.

Wraz z książką został wydany zeszyt zawierający rozwiązania do wszystkich zawartych w niej ćwiczeń.

Rozdziały:

Rozdział 1. Wprowadzenie (15)
1.1. Pierwsze kroki (16)
1.2. Zmienne i wyrażenia arytmetyczne (18)
1.3. Instrukcja for (24)
1.4. Stałe symboliczne (26)
1.5. Znakowe operacje wejścia-wyjścia (26)
1.6. Tablice (34)
1.7. Funkcje (36)
1.8. Argumenty - przekazywanie jako wartość (40)
1.9. Tablice znaków (41)
1.10. Zmienne zewnętrzne i zakres zmiennych (44)

Rozdział 2. Typy, operatory i wyrażenia (49)
2.1. Nazwy zmiennych (49)
2.2. Typy danych i ich rozmiar (50)
2.3. Stałe (51)
2.4. Deklaracje (54)
2.5. Operatory arytmetyczne (55)
2.6. Operatory porównania i logiczne (56)
2.7. Konwersja typów (57)
2.8. Inkrementacja i dekrementacja (61)
2.9. Operatory bitowe (63)
2.10. Operatory i wyrażenia przypisania (65)
2.11. Wyrażenia warunkowe (67)
2.12. Priorytety operatorów i kolejność wykonywania obliczeń (68)

Rozdział 3. Sterowanie wykonywaniem programu (71)
3.1. Instrukcje i bloki (71)
3.2. if-else (72)
3.3. else-if (73)
3.4. switch (75)
3.5. Pętle while i for (76)
3.6. Pętla do-while (80)
3.7. break i continue (81)
3.8. goto i etykiety (82)

Rozdział 4. Funkcje i struktura programu (85)
4.1. Funkcje - podstawy (86)
4.2. Zwracanie wartości innych niż int (89)
4.3. Zmienne zewnętrzne (92)
4.4. Zakres (98)
4.5. Pliki nagłówkowe (100)
4.6. Zmienne statyczne (101)
4.7. Zmienne rejestrowe (102)
4.8. Struktura blokowa (103)
4.9. Inicjalizacja (104)
4.10. Rekurencja (105)
4.11. Preprocesor języka C (107)

Rozdział 5. Wskaźniki i tablice (113)
5.1. Wskaźniki i adresy (113)
5.2. Wskaźniki i argumenty funkcji (115)
5.3. Wskaźniki i tablice (118)
5.4. Arytmetyka adresów (121)
5.5. Wskaźniki znakowe i funkcje (124)
5.6. Tablice wskaźników, wskaźniki do wskaźników (128)
5.7. Tablice wielowymiarowe (131)
5.8. Inicjalizacja tablic wskaźników (134)
5.9. Wskaźniki a tablice wielowymiarowe (134)
5.10. Argumenty wiersza poleceń (135)
5.11. Wskaźniki do funkcji (140)
5.12. Rozbudowane deklaracje zmiennych i funkcji (143)

Rozdział 6. Struktury (149)
6.1. Struktury - podstawy (149)
6.2. Struktury i funkcje (151)
6.3. Tablice struktur (154)
6.4. Wskaźniki do struktur (158)
6.5. Struktury cykliczne (odwołujące się do siebie) (161)
6.6. Wyszukiwanie w tabelach (166)
6.7. typedef (168)
6.8. union (170)
6.9. Pola bitowe (172)

Rozdział 7. Wejście i wyjście (175)
7.1. Standardowe operacje wejścia-wyjścia (175)
7.2. printf - formatowanie danych wyjściowych (178)
7.3. Listy argumentów o zmiennej długości (180)
7.4. scanf - formatowane dane wejściowe (181)
7.5. Dostęp do plików (185)
7.6. stderr i exit - obsługa błędów (188)
7.7. Wierszowe operacje wejścia-wyjścia (189)
7.8. Inne funkcje (191)

Rozdział 8. Interfejs systemu UNIX (195)
8.1. Deskryptory plików (196)
8.2. Niskopoziomowe operacje wejścia-wyjścia - odczyt i zapis (197)
8.3. open, creat, close, unlink (198)
8.4. lseek - dostęp swobodny (201)
8.5. Przykład - implementacja fopen i getc (202)
8.6. Przykład - listy zawartości katalogów (206)
8.7. Przykład - mechanizm alokacji pamięci (211)

Dodatek A: Opis języka C (217)
A.1. Wprowadzenie (217)
A.2. Konwencje leksykalne (217)
A.3. Zapis składni (221)
A.4. Identyfikatory obiektów (222)
A.5. Obiekty i L-wartości (224)
A.6. Konwersje (225)
A.7. Wyrażenia (228)
A.8. Deklaracje (241)
A.9. Instrukcje (257)
A.10. Deklaracje zewnętrzne (261)
A.11. Zakres i wiązanie (264)
A.12. Przetwarzanie wstępne (266)
A.13. Gramatyka (273)

Dodatek B: Standardowa biblioteka języka C (281)
B.1. Wejście i wyjście: (282)
B.2. Wykrywanie klas znaków: (291)
B.3. Ciągi znakowe: (291)
B.4. Funkcje matematyczne: (293)
B.5. Funkcje narzędziowe: (294)
B.6. Diagnostyka: (297)
B.7. Listy argumentów o zmiennej długości: (298)
B.8. Skoki odległe: (298)
B.9. Sygnały: (299)
B.10. Data i godzina: (300)
B.11. Ograniczenia określane przez implementację: i (302)

Dodatek C: Podsumowanie zmian (305)


Język ANSI C Programowanie Wydanie 2

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.