księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBenchmarking jako klucz do najlepszych praktyk         Onepress          67.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Christopher E. Bogan, Michael J. English

ISBN: 83-246-0070-1

Ilość stron: 424

Data wydania: 07/2006

Twarda oprawa

Już niejedna firma przejęła jakiś pomysł i wykorzystała go lepiej niż wynalazca. Jednak przełomowe odkrycia nie zdarzają się często. Jeśli chcesz regularnie odnosić korzyści z benchmarkingu, stwórz systematyczny proces obserwacji wiodących firm w branży, przeanalizuj, dlaczego są one skuteczniejsze od Twojej organizacji, i pokaż ludziom w swojej firmie dobre praktyki z powodzeniem stosowane przez innych.

Ta książka reprezentuje aktualny stan wiedzy o benchmarkingu. Znajdziesz w niej przykłady stosowania benchmarkingu w najlepszych firmach i nowe ćwiczenia z zakresu zarządzania. Opanujesz wiedzę potrzebną każdemu twórczemu menedżerowi.

Rozdziały:

1. Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk - sukces dzięki innowacyjnej adaptacji (15)

2. Szybkie uczenie się dzięki innowacyjnym adaptacjom (35)

3. Benchmarki a pomiar efektywności (67)

4. Sekrety skutecznego benchmarkingu (99)

5. Projekt skutecznego wdrażania (151)

6. Stosowanie benchmarkingu w Twojej firmie (167)

7. Benchmarking i wyższa kadra kierownicza (207)

8. Benchmarking i planowanie strategiczne (221)

9. Benchmarking i reengineering procesów biznesowych (245)

10. Benchmarking i konkurowanie czasem (265)

11. Benchmarking i zarządzanie zmianą (285)

12. Benchmarking międzynarodowy (299)

13. Benchmarking w sektorze publicznym (315)

14. Zarządzanie wiedzą na temat najlepszych praktyk (327)

15. Benchmarking i organizacja XXI w. (341)

Dodatki (351)


Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.