księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZCATIA v5 Modelowanie i analiza układów kinematycznych         HELION          59.00zł   43.07zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Marek Wyleżoł

ISBN: 83-246-0678-5

Ilość stron: 384

Data wydania: 01/2007

Zawiera CD

CATIA v5 to wielomodułowy system CAD/CAM wspomagający projektowanie mechaniczne - od szkiców, poprzez rysunki detali, zdefiniowanie zespołów i wygenerowanie dokumentacji wykonawczej. We współczesnym procesie projektowania stworzenie prototypu urządzenia poprzedzane jest wykonaniem jego wirtualnych odpowiedników, nazywanych makietami. Na takich makietach przeprowadza się symulacje i obliczenia mające na celu zoptymalizowanie konstrukcji urządzenia. Proces taki nazywany jest wirtualnym prototypowaniem.

Czytając książkę "CATIA v5. Modelowanie i analiza układów kinematycznych" zdobędziesz wiedzę na temat jednego z etapów wirtualnego prototypowania - przeprowadzania symulacji kinematycznych. Poznasz DMU Kinematics Simulator - moduł systemu CATIA v5 wykorzystywany właśnie do tego celu. Dowiesz się, w jaki sposób osadzać w jego przestrzeni roboczej modele elementów składowych i tworzyć z nich modele urządzeń. Nauczysz się prowadzić symulacje za pomocą poleceń systemu oraz formuł i reguł. Poznasz także sposoby analizy trajektorii ruchu, zajmowanej przestrzeni oraz kolizji.

Rozdziały:

Rozdział 1. Wprowadzenie do modułu DMU Kinematics Simulator (11)

Rozdział 2. Rozpoczęcie pracy z modułem DMU Kinematics (21)

Rozdział 3. Przykłady modelowania mechanizmów (63)

Rozdział 4. Symulacje z użyciem komend (205)

Rozdział 5. Symulacje z zastosowaniem formuł i reguł (261)

Rozdział 6. Analizy mechanizmów (317)

Zawartość CD:

Płyta CD, będąca dodatkiem do książki, zawiera wszystkie opisywane w niej modele elementów, utworzonych mechanizmów, symulacji oraz analiz kinematycznych. Układ katalogów na płycie CD-ROM odpowiada układowi poszczególnych rozdziałów książki. Wszystkie zamieszczone na niej pliki zostały wykonane z użyciem systemu CATIA v5 r16.


CATIA v5 Modelowanie i analiza układów kinematycznych

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.