księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZ.NET Framework 2.0 zaawansowane programowanie         HELION          89.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Joe Duffy

ISBN: 978-83-246-0654-2

Ilość stron: 672

Data wydania: 07/2007

Twarda oprawa

Wraz z coraz bardziej rozbudowaną funkcjonalnością .NET Framework rośnie także jej popularność. Możliwość błyskawicznego tworzenia zaawansowanych aplikacji dla systemu Windows na bazie tej platformy oraz wspólnego środowiska uruchomieniowego CLR sprawia, że coraz większa rzesza programistów pragnie poznać te technologie i wykorzystać je do zwiększenia swej produktywności.

Wersja 2.0 .NET Framework udostępnia większą liczbę wbudowanych kontrolek, nowe funkcje obsługi baz danych za pomocą ADO.NET, rozbudowane narzędzia do tworzenia witryn internetowych przy użyciu ASP.NET i wiele innych usprawnień znacznie ułatwiających programowanie.

".NET Framework 2.0. Zaawansowane programowanie" to podręcznik dla programistów, którzy chcą szybko rozpocząć pracę z tą platformą. Dzięki tej książce poznasz mechanizmy działania .NET Framework i środowiska CLR, a także funkcje licznych bibliotek, zarówno tych podstawowych, jak i bardziej wyspecjalizowanych.

Dowiesz się, jak przy użyciu tych technologii łatwo zapewniać bezpieczeństwo kodu, debugować oprogramowanie, obsługiwać transakcje, zapewniać współdziałanie aplikacji z kodem niezarządzanym i wykonywać wiele innych potrzebnych operacji.

Rozdziały:

Część I. Podstawowe informacje o CLR (21)

Rozdział 1. Wprowadzenie (23)

Rozdział 2. Wspólny system typów (29)

Rozdział 3. Wewnątrz CLR (107)

Rozdział 4. Podzespoły, wczytywanie i wdrażanie (165)

Część II. Podstawowe biblioteki .NET Framework (203)

Rozdział 5. Najważniejsze typy .NET (205)

Rozdział 6. Tablice i kolekcje (251)

Rozdział 7. Wejście-wyjście, pliki i sieć (293)

Rozdział 8. Internacjonalizacja (343)

Część III. Zaawansowane usługi CLR (371)

Rozdział 9. Bezpieczeństwo (373)

Rozdział 10. Wątki, domeny i procesy (397)

Rozdział 11. Interoperacyjność z kodem niezarządzanym (453)

Część IV. Zaawansowane biblioteki .NET Framework (491)

Rozdział 12. Śledzenie i diagnostyka (493)

Rozdział 13. Wyrażenia regularne (519)

Rozdział 14. Programowanie dynamiczne (553)

Rozdział 15. Transakcje (593)

Dodatki: (611)

Dodatek A. Spis instrukcji IL (613)


.NET Framework 2.0 zaawansowane programowanie

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.