księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZC# tworzenie aplikacji graficznych w .NET 3.0         HELION          39.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Krzysztof Rychlicki-Kicior

ISBN: 978-83-246-1076-1

Ilość stron: 304

Data wydania: 10/2007

Najnowsza wersja platformy .NET, oznaczona numerem 3.0, zawiera wiele usprawnień, dzięki którym tworzenie aplikacji z interfejsem graficznym stało się zdecydowanie prostsze. Część platformy o nazwie Windows Presentation Foundation (WPF) wraz z przeznaczonym wyłącznie do projektowania interfejsów użytkownika językiem XAML pozwala na całkowite oddzielenie warstwy prezentacji aplikacji od warstwy logiki i danych.

Wykorzystując podstawowy język programowania platformy .NET - C# -- można niemal błyskawicznie stworzyć aplikację z graficznym interfejsem użytkownika. Udostępniane bezpłatnie przez firmę Microsoft narzędzia Microsoft Visual C# Orcas Express Edition i Microsoft SQL Server 2005 Express Edition znacznie ułatwiają programistom poznanie nowej technologii.

Książka "C#. Tworzenie aplikacji graficznych w .NET 3.0" opisuje ten właśnie język w kontekście pisania programów wyposażonych w interfejs graficzny zbudowany w oparciu o WPF. Czytając ją, dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować narzędzia do pracy. Poznasz język C#, zasady programowania obiektowego i najważniejsze klasy platformy .NET.

Nauczysz się konstruować dokumenty XAML i tworzyć aplikacje WPF. Przeczytasz o komponentach wizualnych, zdarzeniach i programowaniu operacji graficznych. Znajdziesz tu również informacje o obsłudze plików, połączeniach z bazami danych oraz komunikacji sieciowej.

Rozdziały:

Część I. Przygotowanie środowiska (11)

Rozdział 1. Przygotowanie środowiska Orcas (13)

Część II. Język C# (19)

Rozdział 2. Podstawowe elementy języka (21)

Rozdział 3. Wszystko jest obiektem! (39)

Rozdział 4. Jeśli nie klasa, to co? (55)

Część III. .NET 3.0 (79)

Rozdział 5. Przykłady ważnych klas w .NET (81)

Rozdział 6. Zasady konstruowania dokumentów XAML (87)

Rozdział 7. Struktura aplikacji WPF (101)

Rozdział 8. Hierarchia klas komponentów wizualnych (111)

Rozdział 9. Komponenty wizualne (119)

Rozdział 10. Zdarzenia w praktyce (143)

Rozdział 11. Pojemniki (149)

Część IV. Zaawansowane zagadnienia graficzne (157)

Rozdział 12. Geometria 2D (159)

Rozdział 13. Pozostałe ważne operacje graficzne (169)

Rozdział 14. Animacje (183)

Rozdział 15. Szablony (201)

Część V. Obsługa danych (209)

Rozdział 16. WPF i system plików (211)

Rozdział 17. Wiązanie danych (229)

Rozdział 18. Obsługa XML (245)

Rozdział 19. Różne źródła danych (251)

Rozdział 20. Multimedia w WPF (263)

Rozdział 21. Wątki i internet (269)

Dodatki: (281)

Dodatek A. Bibliografia (283)

Dodatek B. Odpowiedzi do pytań (285)


C# tworzenie aplikacji graficznych w .NET 3.0

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.