księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBezpieczeństwo urządzeń mobilnych. Receptury         HELION          39.90zł   29.13zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Urządzenia przenośne, takie jak smartfony i tablety, już dawno przestały służyć tylko do prostej komunikacji. Dziś stają się coraz bardziej zaawansowane technicznie, mają też coraz więcej skomplikowanych aplikacji.

Niestety, skutkiem ubocznym tego rozwoju jest pojawianie się luk w ich zabezpieczeniach. Tymczasem konsekwencje skutecznego ataku na urządzenie mobilne bywają bardzo poważne. Nic dziwnego, że ostatnimi czasy temat zabezpieczania aplikacji i urządzeń przed atakami stał się bardzo popularny zarówno wśród programistów, jak i samych użytkowników.

Niniejsza książka jest znakomitym kompendium wiedzy o bezpieczeństwie urządzeń przenośnych. Przedstawiono w niej różnorodne techniki ingerencji w popularne urządzenia i zasady wykonywania testów penetracyjnych. Dowiesz się stąd, jak wykryć luki w zabezpieczeniach i ochronić urządzenia przed atakami.

Autorzy przedstawili także istotne informacje o analizie kodu aplikacji oraz metodach śledzenia ataków i przechwytywania danych przesyłanych przez urządzenia. Sporo miejsca poświęcono poszczególnym rodzajom ataków na urządzenia pracujące na takich platformach, jak Android, iOS, BlackBerry i Windows.

Najciekawsze zagadnienia:
• systemy Android i iOS — korzystanie z pakietów SDK i testy bezpieczeństwa
• pakiety SDK dla systemów BlackBerry i Windows
• przygotowanie i prowadzenie testów penetracyjnych
• ataki wirusowe na urządzenie mobilne oraz budowa kodu wirusa
• zabezpieczanie ruchu sieciowego
• ochrona danych przesyłanych bezprzewodowo

Sprawdź, czy właśnie w tej chwili ktoś atakuje Twojego smartfona!

Prashant Verma - jest CISSP i od wielu lat zajmuje się tematyką bezpieczeństwa urządzeń przenośnych. Zabierał głos na prestiżowych konferencjach OWASP Asia Pacific w 2012 r. w Sydney oraz RSA Conference Asia Pacific w Japonii i Singapurze w 2014 r. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i wynikami badań podczas szkoleń, warsztatów i wykładów.

Akshay Dixit -jest specjalistą w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego, wykładowcą i badaczem. Świadczy usługi doradztwa w tym zakresie dla wielu instytucji publicznych oraz firm. Obecnie pracuje nad sztuczną inteligencją i podatnością urządzeń przenośnych na ataki. Prowadzi szkolenia, prezentacje i warsztaty.

Spis treści:

Rozdział 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa urządzeń przenośnych (13)
• Wprowadzenie (13)
• Instalacja i konfiguracja pakietu SDK oraz programu ADB w systemie Android (14)
• Utworzenie prostej aplikacji dla systemu Android i uruchomienie jej w emulatorze (17)
• Analiza modelu uprawnień w systemie Android za pomocą programu ADB (21)
• Omijanie blokady ekranu w systemie Android (24)
• Przygotowanie środowiska programistycznego Xcode i symulatora w systemie iOS (25)
• Utworzenie prostej aplikacji w systemie iOS i uruchomienie jej w symulatorze (30)
• Przygotowanie środowiska do testów penetracyjnych systemu Android (35)
• Przygotowanie środowiska do testów penetracyjnych systemu iOS (38)
• Uzyskiwanie dostępu administracyjnego do urządzenia przenośnego (41)

Rozdział 2. Ataki infekcyjne na urządzenia przenośne (47)
• Wprowadzenie (47)
• Analiza przykładowego wirusa w systemie Android (48)
• Analiza wirusa za pomocą programu Androguard (52)
• Tworzenie od podstaw własnego wirusa w systemie Android (56)
• Omijanie ograniczeń uprawnień w systemie Android (62)
• Dekompilacja kodu aplikacji w systemie iOS (67)
• Analiza wirusa w systemie iOS (69)

Rozdział 3. Audyt aplikacji przenośnych (73)
• Wprowadzenie (73)
• Statyczna analiza aplikacji Android (74)
• Dynamiczna analiza aplikacji Android (79)
• Wyszukiwanie luk w bezpieczeństwie aplikacji Android za pomocą platformy Drozer (83)
• Statyczna analiza aplikacji iOS (86)
• Dynamiczna analiza aplikacji iOS (90)
• Wyszukiwanie luk w bezpieczeństwie pamięci i łańcucha kluczy w systemie iOS (95)
• Wyszukiwanie luk w bezpieczeństwie aplikacji bezprzewodowych (98)
• Wykrywanie wstrzykiwania kodu po stronie klienta (102)
• Nieskuteczne szyfrowanie danych w aplikacjach (104)
• Wykrywanie wycieków danych (106)
• Inne ataki na aplikacje przenośne (109)
• Wstrzykiwanie intencji w systemie Android (111)

Rozdział 4. Przechwytywanie przesyłanych danych (117)
• Wprowadzenie (117)
• Przygotowanie laboratorium do testów penetracyjnych bezprzewodowej transmisji danych (118)
• Konfiguracja środowiska do przechwytywania danych w systemie Android (121)
• Przechwytywanie ruchu za pomocą oprogramowania Burp Suite i Wireshark (123)
• Wykorzystanie serwera proxy do modyfikacji danych i przeprowadzania ataku (126)
• Konfiguracja środowiska do przechwytywania danych w systemie iOS (129)
• Analizowanie danych przesyłanych przez aplikacje iOS i wyodrębnianie informacji poufnych (131)
• Przeprowadzanie ataków na silnik WebKit w aplikacjach przenośnych (133)
• Modyfikowanie certyfikatu SSL w celu przechwycenia zaszyfrowanych danych (136)
• Wykorzystanie profilu konfiguracyjnego urządzenia iOS w celu nawiązania połączenia VPN i przechwycenia przesyłanych danych (138)
• Omijanie weryfikacji certyfikatu SSL w systemach Android i iOS (141)

Rozdział 5. Inne platformy (145)
• Wprowadzenie (145)
• Konfiguracja środowiska programistycznego i symulatora urządzenia Blackberry (146)
• Konfiguracja środowiska do testów penetracyjnych urządzenia Blackberry (148)
• Konfiguracja środowiska programistycznego i emulatora urządzenia Windows Phone (151)
• Konfiguracja środowiska do testów penetracyjnych urządzenia Windows Phone (153)
• Przygotowanie urządzenia Blackberry do przechwytywania danych (156)
• Wykradanie danych z aplikacji Windows Phone (160)
• Wykradanie danych z aplikacji Blackberry (163)
• Odczytywanie lokalnych danych z Windows Phone (165)
• Ataki na komunikację NFC (169)


Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych. Receptury

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.