księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZC++ Builder Borland Developer Studio 2006 Kompendium programisty         HELION          99.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Andrzej Daniluk

ISBN:  83-246-0494-4

Ilość stron: 744

Data wydania: 07/2006

Twarda oprawa

Zawiera DVD

Jeden z najnowszych produktów firmy Borland, C++Builder Borland Developer Studio 2006, to połączenie nowoczesnego języka programowania, jakim jest C++, biblioteki komponentów wizualnych, zintegrowanego środowiska programistycznego oraz narzędzi służących do modelowania oprogramowania.

Pomimo że zaimplementowana w C++Builder wersja języka C++ nie jest dokładnym odzwierciedleniem standardu ANSI, środowisko to zyskało duże uznanie wśród najlepszych programistów, doceniających jego uniwersalność i stabilność.

Książka "C++Builder Borland Developer Studio 2006. Kompendium programisty" przedstawia zasady programowania w języku C++ z wykorzystaniem narzędzia C++Builder 2006. Opisuje zarówno samo środowisko, jak i poszczególne elementy języka. Dzięki niej nauczysz się korzystać z języka UML używanego do projektowania aplikacji oraz dowiesz się, jak realizować projekty, wykorzystując język C++. Poznasz także nowoczesne metodologie tworzenia oprogramowania za pomocą narzędzi typu RAD.

Poznaj potęgę języka C++ i zdobądź szczególne umiejętności programowania.

Rozdziały:

Rozdział 1. Środowisko programisty IDE C++Builder Borland Developer Studio 2006 (15)

Rozdział 2. Język modelowania, model dojrzałości i proces projektowania (65)

Rozdział 3. Podstawy języka C++ (91)

Rozdział 4. Wczesne oraz późne wiązanie (237)

Rozdział 5. Tablice (267)

Rozdział 6. Biblioteka STL (285)

Rozdział 7. Zaawansowane operatory rzutowania typów (309)

Rozdział 8. Informacja czasu wykonania (319)

Rozdział 9. Obsługa wyjątków (343)

Rozdział 10. Obsługa plików (363)

Rozdział 11. Łańcuchy ANSI (437)

Rozdział 12. Zmienne o typie modyfikowalnym w czasie wykonywania programu (451)

Rozdział 13. Funkcje FPU i systemowe (479)

Rozdział 14. Elementy wielowątkowości (499)

Rozdział 15. Liczby pseudolosowe (537)

Rozdział 16. Konwersje wielkości liczbowych (563)

Rozdział 17. Wprowadzenie do grafiki (589)

Rozdział 18. Komponentowy model C++Buildera (617)

Rozdział 19. Biblioteki DLL (649)

Dodatki:

Dodatek A. GRAPPLE (677)

Dodatek B. Together (695)

Zawartość DVD:

- w katalogu ..\kody znajduje się 177 kompletnych projektów, będących ilustracją najważniejszych zagadnień omawianych w książce. Struktura katalogów znajdujących się na płycie odpowiada strukturze rozdziałów książki. Oznacza to, że nazwy katalogów są numerami kolejnych rozdziałów. W celu maksymalnego ułatwienia Czytelnikom korzystania z programów zamieszczonych na płycie w nazewnictwie projektów aplikacji zachowano konwencję, którą posługiwano się w książce

- w katalogu ..\artykuly\ zamieszczono przykładowe prace ilustrujące ogólne zasady budowania modeli dla aplikacji konstruowanych w formie proceduralnej, strukturalnej, obiektowej oraz komponentowej i generycznej. Artykuł zamieszczony w pliku a1.pdf obrazuje sposób budowania modelu na podstawie ogólnego diagramu czynności, w którym występują automatyczne przejścia pomiędzy poszczególnymi, realizowanymi przez program czynnościami. Artykuł zamieszczony w pliku a2.pdf jest ilustracją jednego ze sposobów konstruowania modelu na podstawie szczegółowych diagramów czynności, diagramu stanów i artefaktów. Praca zawarta w pliku a3.pdf przedstawia konstrukcję typowego modelu dla aplikacji środowiska graficznego, skonstruowanej zgodnie z wytycznymi analizy zorientowanej obiektowo

- w katalogu ..\C++Builder znajduje się trzydziestodniowa wersja próbna programu C++Builder Borland Developer Studio 2006 Architect, wraz z materiałami, które należy zainstalować przed instalacją C++Builder (katalog ../ C++Builder /przed_inst).


C++ Builder Borland Developer Studio 2006 Kompendium programisty

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.