księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZC++ kanony wiedzy programistycznej         HELION          34.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Stephen C. Dewhurst

ISBN: 83-246-0024-8

Ilość stron: 248

Data wydania: 08/2005

C++ jest jednym z najpopularniejszych języków programowania. Jego potężne możliwości idą w parze ze złożonością, która powoduje, że nauka programowania w C++ nie jest łatwym zadaniem. Programista, który chce opanować zasady tworzenia aplikacji w C++, musi w pełni opanować przynajmniej część związanych z tym językiem pojęć i technik. Napisanie prawidłowo i wydajnie działającego programu wymaga wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

"C++. Kanony wiedzy programistycznej" to przegląd zagadnień, których znajomość jest nieodzowna dla każdego programisty korzystającego z C++. Czytając tę książkę, poznasz reguły projektowania i programowania obiektowego, sposoby wykorzystywania funkcji i szablonów oraz zasady stosowania wzorów projektowych. Przeczytasz o dyrektywach kompilatora, wskaźnikach i rzutowaniu. Dowiesz się wszystkiego, co jest uważane za sedno języka C++.

- Projektowanie obiektowe

- Polimorfizm

- Wykorzystywanie podstawowych wzorców projektowych

- Deklarowanie funkcji i tablic

- Zarządzanie pamięcią

- Sterowanie przebiegiem kompilacji

- Korzystanie z szablonów

- Obsługa błędów za pomocą wyjątków

Rozdziały:

- abstrakcje

- polimorfizm

- wzorce projektowe

- standardowa biblioteka szablonów

- referencje są aliasami, nie wskaźnikami

- parametry tablicowe

- wskaźniki const i wskaźniki na const

- wskaźniki na wskaźniki

- nowe operatory rzutowania

- semantyka metod deklarowanych z const

- kompilator nadziewa klasy farszem

- przypisanie to nie to samo co inicjalizacja

- operacje kopiowania

- wskaźniki funkcji

- wskaźniki składowych klas nie są wskaźnikami

- wskaźniki metod nie są wskaźnikami

- deklaratory funkcji i tablic

- obiekty funkcyjne

- wzorzec Command i dewiza hollywoodzka

- obiekty fukncyjne STL

- pzreciążanie to nie to samo co przesłanianie

- wzorzec Template Method

- przestrzenie nazw

- wyszukiwanie metod

- wyszukiwanie ADL

- wyszukiwanie funkcji operatorów

- odpytywanie klasy

- semantyka porównywania wskaźników

- konstruktory wirtualne i wzorzec Prototype

- wzorzec Factory Method

- kowariancja typów zwracanych

- blokowanie kopiowania

- wytwarzanie abstrakcyjnych klas bazowych

- blokowanie przydziału na stercie

- miejscowa wersja new

- zarządzanie pamięcią w klasie

- przydział tablicowy

- aksjomaty odporności na wyjątki

- reguła RAII

- operator new, konstruktory i wyjątki

- inteligentne wskaźniki

- niezwykłości auto_ptr

- arytemtyka wskaźników

- terminologia szablonów

- jawna specjalizacja szablonu klasy

- częściowa specjalizacja szablonu

- specjalizacja metody szablonu klasy

- niepewność co do nazw typów

- szablony składowych

- niepweność co do nazw szablonów

- specjalizacja dla informacji o typie

- obsadzanie informacji o typie

- klasy cech

- szablony parametrów szablonu

- klasy wytycznych

- dedukcja argumentów szablonu

- przeciążanie szablonów funkcji

- reguła SFINAE

- algorytmy uogólnione

- konkretyzuje sie tylko to, co używane

- bariery #include

- opcjonalne słowa kluczowe


C++ kanony wiedzy programistycznej

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.