księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZCGI         HELION          50.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Rafe Colburn

ISBN: 83-7197-032-3

Ilość stron: 344

Data wydania: 05/1998

Niniejsza książka poprowadzi Czytelnika o krok dalej, poza zwykłe strony HTML. Omawia wykorzystanie programów w Perlu i C do tworzenia interaktywnych formularzy, mapowania grafiki, integracji z bazami danych.

Książka "CGI" omawia zagadnienia programowania CGI w Perlu i C, tworzenie działających programów wraz ze szczegółowymi objaśnieniami, wykorzystanie interaktywnych formularzy oraz mapowanych obrazków, kontrolowanie odwiedzin stron WWW za pomocą liczników i książek gości, tworzenia własnych komunikatów obsługi błędów, projektowanie aplikacji korzystających z baz danych, wykorzystanie i dostosowywanie istniejących bibliotek CGI.

Rozdziały:

Część 1. Wstęp do CGI (15)

Rozdział 1. Wprowadzenie do CGI (17)

Rozdział 2. Tworzenie programów CGI (33)

Część 2. Podstawy CGI (47)

Rozdział 3. Wstęp do formularzy HTML (49)

Rozdział 4. Wykorzystanie danych z formularzy (67)

Część 3. Elementy CGI (83)

Rozdział 5. Protokół HTTP (85)

Rozdział 6. Technologia SSI (99)

Część 4. Tworzenie aplikacji CGI (115)

Rozdział 7. Podstawowe aplikacje CGI (117)

Rozdział 8. Dynamiczne tworzenie grafiki (137)

Część 5. Uatrakcyjnianie publikacji za pomocą CGI (153)

Rozdział 9. Własna obsługa komunikatów błędów (155)

Rozdział 10. Przechowywanie informacji o użytkownikach i sesji (177)

Część 6. Integracja z bazami danych (197)

Rozdział 11. Wykorzystanie baz danych (199)

Rozdział 12. Język SQL (219)

Część 7. Bezpieczeństwo i technologie podobne do CGI (233)

Rozdział 13. Bezpieczeństwo CGI (235)

Rozdział 14. Alternatywy dla CGI (247)

Dodatek A. Typy Mime (265)

Dodatek B. Kody i opisy błędów HTTP (269)

Dodatek C. Zmienne środowiskowe CGI (275)

Dodatek D. Perl/CGI - skrócony opis (281)

Dodatek E. Omówienie wyrażeń regularnych (329)

Dodatek F. Tablica znaków ASCII (333)

Dodatek G. Odpowiedzi na quiz (335)


CGI

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.