księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZC++ builder 6 i bazy danych         HELION          99.00zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Marian Wybrańczyk

ISBN: 83-7361-292-0

Ilość stron: 632

Data wydania: 03/2005

Zawiera CD

C++Builder 6, mimo pojawienia się na rynku nowszej wersji tego środowiska, nadal cieszy się dużą popularnością wśród programistów. Wizualne środowisko programowania i gotowe komponenty znacznie przyspieszają proces tworzenia aplikacji. Możliwości C++Buildera 6 pozwalają na stworzenie aplikacji korzystających z różnych systemów zarządzania bazami danych, jednak proces przygotowania połączenia z bazą i manipulowania danym w niej zgromadzonymi jest inny dla każdego z nich.

Książka "C++Builder 6 i bazy danych" to podręcznik dla tych programistów i użytkowników C++Buildera 6, którzy w tworzonych przez siebie aplikacjach wykorzystują różne systemy baz danych. Opisuje środowisko C++ Builder 6, elementy języka C++ oraz metody modelowania aplikacji i tabel baz danych za pomocą języka UML, a przede wszystkim - sposoby powiązania tworzonych aplikacji z większością dostępnych na rynku systemów zarządzania bazami danych. Przedstawia technologie ADO i ODBC, język SQL i możliwości zastosowania języka XML w aplikacjach bazodanowych.

Jeśli chcesz być przygotowany do napisania aplikacji korzystającej z dowolnej bazy danych, przeczytaj tą książkę.

Rozdziały:

Część I. Poznajemy środowisko pracy (13)

Rozdział 1. Ekspresem po środowisku BCB6 (15)

Rozdział 2. Wybrane komponenty środowiska (33)

Rozdział 3. Elementy grafiki (97)

Rozdział 4. Niewizualne środki programowania (145)

Część II. Przegląd zaawansowanych elementów języka C++ (177)

Rozdział 5. Wskaźniki (179)

Rozdział 6. Programowanie obiektowe (219)

Rozdział 7. Wielowątkowość (271)

Rozdział 8. Biblioteki DLL (291)

Rozdział 9. Wykorzystujemy VCL (307)

Część III. Elementy projektowania systemów baz danych (329)

Rozdział 10. Planujemy bazę danych (331)

Rozdział 11. Elementy UML (339)

Rozdział 12. Praca w grupie. Program CVS (351)

Rozdział 13. Elementy SQL (361)

Rozdział 14. Narzędzia wspomagające tworzenie i modyfikację bazy danych (381)

Rozdział 15. Pliki tekstowe (387)

Rozdział 16. Strumienie plikowe (393)

Część IV. Przegląd technologii baz danych (403)

Rozdział 17. MS SQL Server 2000 i ADO (405)

Rozdział 18. Interfejs bazodanowy (425)

Rozdział 19. MySQL i dbExpress (453)

Rozdział 20. PostgreSQL, XBase i ODBC (491)

Rozdział 21. InterBase i IBX (509)

Rozdział 22. BDE (557)

Rozdział 23. XML i DOM (587)

Dodatki (607)


C++ builder 6 i bazy danych

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.