księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZActive Directory dla Microsoft Windows Server 2003 Przewodnik techniczny         Microsoft Press          28.35zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Stan Reimer, Mice Mulcare

ISBN: 83-88440-52-6

Ilość stron: 400

Data wydania: 2005

Szczegółowy podręcznik przeznaczony dla projektantów i administratorów implementujących usługi katalogowe w przedsiębiorstwie. Niniejsza pozycja książkowa skupia się na szczegółowej technicznej ekspertyzie potrzebnej do implementacji i optymalizacji infrastruktory usług katalogowych firmy Microsoft.

Dwóch ekspertów z zakresu usługi Active Directory przeprowadza Czytelnika poprzez zaawansowane zagadnienia projektowania i wdrażania usługi w środowisku systemu Windows Server 2003, dzięki czemu może dogłębnie zrozumieć składniki architektury, rzeczywistą funkcjonalność oraz leżące u podstaw koncepcje usługi katalogowej Active Directory.

Zarówno przy aktualizowaniu systemu Microsoft Windows NT lub wersji późniejsze, jak i przy wykonywaniu czystej instalacji, książka prezentuje najlepsze sposoby wykorzystania możliwości usługi Active Directory, dzięki czemu można zapewnić zwiększoną wydajność i funkcjonalność sieci.

Rozdziały:

Część I: Przegląd Active Directory dla Windows Server 2003

- pojęcia Active Directory

- składniki Active Directory

- system nazw domen Active Directory (DNS)

- replikacja i lokacje usługi Active Directory

Część II: Implementacja Active Directory dla Windows Server 2003

- projektowanie struktury usługi Active Directory

- instalacja usługi Active Directory

- migracja do usługi Active Directory

Część III: Administrowanie usługą Active Directory dla Windows Server 2003

- bezpieczeństwo usługi Active Directory

- delegowanie administracji usługą Active Directory

- zarządzanie obiektami usługi Active Directory

- wprowadzenie do zasad grupy

- używanie zasad grupy do zarządzania oprogramowaniem

- używanie zasad grupy do zarządzania komputerami

Część IV: Obsługa usługi Active Directory dla Windows Server 2003

- monitorowanie i obsługa usługi Active Directory

- odtwarzanie po awarii


Active Directory dla Microsoft Windows Server 2003 Przewodnik techniczny

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.