księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZBudżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym         Marina          79.00zł   63.20zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

W książce zawarto rozważania nad istotą i funkcjonowaniem systemów budżetowania w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych. Głównym celem pracy jest zaprojektowanie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym i warunków jego skutecznego wykorzystywania w zarządzaniu.

Dotychczasowy stan informacji o przychodach,  kosztach i wynikach poszczególnych obszarów i rodzajów działalności przedsiębiorstw budowlano-montażowych nie skłaniał do wdrożenia efektywnych systemów budżetowania w zarządzaniu. Na rynku wydawniczym nie ma obecnie publikacji w całości poświęconych problematyce budżetowania w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych. Niniejsza praca ma być próbą  wypełnienia luki poznawczej w sferze budżetowania w przedsiębiorstwach tego typu.

Prezentowana publikacja jest wynikiem wieloletnich doświadczeń i przemyśleń autora dotyczących projektowania, funkcjonowania i wdrażania systemów budżetowania w przedsiębiorstwach.

W książce przedstawiono m.in.:
• istotę i funkcjonowanie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym,
• budżet główny przedsiębiorstwa budowlano – montażowego,
• budżet budowy,
• budżet zaplecza budowy na przykładzie bazy sprzętowo-transportowej,
• budżet kosztów ogólnych,
• zakres i narzędzia kontroli działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
• istotę, warunki i etapy wdrożenia systemu budżetowania.


Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.