księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZArchitektura usług WEB i jej specyfikacje: klucz do zrozumienia Web Security         Microsoft Press          50.40zł   42.84zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Luis Felipe Cabrera, Chris Kurt

ISBN: 83-88440-65-9

Ilość stron: 166

Data wydania: 60/2005

Zawiera CD

Z książki "Architektura usług WEB i jej specyfikacje: klucz do zrozumienia Web Security" dowiesz się wszystkiego, co jest potrzebne, aby zrozumieć i używać protokołów usług Web! Obojętnie, czy analizujesz, projektujesz bądź budujesz implementację usług Web, ten zwięzły podręcznik dostarczy ci kluczowych informacji dotyczących specyfikacji składających się na architekturę usług Web.

Wiedzę tę prezentują dwaj główni twórcy wspomnianej architektury - Luis Felipe Cabrera i Chris Kurt. Profesjonalnie omawiają oni aspekty usług Web oraz stosowane w nich protokoły, wyjaśniając w ten sposób zasady kryjące się za tą koncepcją oraz rządzące nią spójne reguły. Wraz z opisem każdej z podstawowych technologii usług Web przedstawiony jest oparty na niej przykład, wyjaśniający jak i kiedy można używać określonej specyfikacji WS-*.

Przystępne opisy, uwagi ekspertów i przykłady pomogą ci:

- zrozumieć infrastrukturę protokołów składających się na architekturę usług Web oraz zwiększyć swoje kwalifikacje programistyczne

- określić, których protokołów i w jaki sposób należy używać, aby poprawnie komponowały się z całą architekturą

- stosować specyfikacje WSDL i WS-Policy do definiowania formalnych zasad i wymogów dla komunikacji między usługami

- obsługiwać wysoce dynamiczne interakcje między programami, znajdującymi się na tym samym komputerze lub rozproszonymi w sieci

- implementować różnorodne systemy rozproszone, oparte na asynchronicznym lub synchronicznym przesyle komunikatów, sieciowe systemy mobilne oraz środowiska typu peer-to-peer.

Na płycie CD znajdziesz: Bibliografia kluczowych specyfikacji architektury usług Web, a w szczególności: podstawy protokołów sieciowych i usług Web, specyfikacje usług Web, profile współdziałania, wersja elektroniczna książki z pełnymi funkcjami wyszukiwania.

Rozdziały:

Część I Architektura usług Web

- Wprowadzenie do architektury usług Web

- Podstawowa komunikacja

- Metadane

- Zabezpieczenia

Odnajdywanie

- Koordynacja niezawodna komunikacja i transakcje

- Wyliczanie, transfer i obsługa zdarzeń

Zarządzanie

Część II Przykładowe scenariusze

- Wprowadzenie do przykładowych scenariuszy

Przykład podstawowej komunikacji

* XML i Infoset

* SOAP

* Niezależność transportowa

* Adresowanie: stosowanie odwołań końcowych

* Adresowanie: odpowiedzi

* Adresowanie: parametry i właściwości odwołań

* Adresowanie: identyfikacja i korelacja komunikatu

* Adresowanie: semantyka przetwarzania

Metadane

* WSDL

* WS-Policy: zasady niestandardowe

* Zasady

* Dołączanie zasady

* Wymiana metadanych

Zabezpieczenia

* Poufność i integralność komunikatów

* Zaufanie oparte na żetonach zabezpieczeń

- Odnajdywanie katalogowe

* UDDI

Wyznaczeni koordynatorzy

- Odnajdywanie dynamiczne

- Wyliczanie, transfer i obsługa zdarzeń

- Zarządzanie

Uwagi końcowe

Część III Dodatki

- A. Słowniczek

- B. Pozycje informacyjne w modelu XML Infoset

- C. Typowe ataki na zabezpieczenia

- D. Wykaz przykładowych przestrzeni nazw

- E. Wykaz identyfikatorów URI typu Action w specyfikacji WS-Addressing

* WS-Discovery

* WS-Enumeration

* WS-Eventing

* WS-Management

* WS-MetadataExchange

* WS-SecureConversation

* WS-Transfer

* WS-Trust

- F. Bibliografia


Architektura usług WEB i jej specyfikacje: klucz do zrozumienia Web Security

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.