księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZCISCO Projektowanie sieci metodą Top-Down         Naukowe PWN          24.90zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Priscilla Openheimer

ISBN: 83-01-15018-1

Ilość stron: 548

Data wydania: 02/2014 (dodruk z 2006)

Książka "Projektowanie sieci metodą Top-Down" jest praktycznym i wyczerpującym przewodnikiem po projektowaniu niezawodnych, bezpiecznych i łatwych w obsłudze sieci przedsiębiorstwa. Wykorzystując ilustracje i rzeczywiste przykłady uczy systematycznej metody projektowania sieci, która może być zastosowana do kampusowych sieci LAN, sieci zdalnego dostępu, łącz WAN i dużych intersieci.

Nauczysz się analizować wymagania biznesowe i techniczne, badać strumienie ruchu i wymagania QoS oraz wybierać protokoły i technologie w oparciu o cele związane z wydajnością. Zrozumiesz również jak wpływają na wydajność sieci czynniki, takie jak: zdolność przepustowa, wykorzystanie, dokładność, sprawność, opóźnienia i fluktuacje.

Podręcznik obejmuje nowe i zaktualizowane materiały dotyczące sieci bezprzewodowych, wirtualnych sieci prywatnych (VPN), bezpieczeństwa sieciowego, nadmiarowości sieci, modułowości projektów sieci, adresowania prywatnego dla IPv4 i IPv6, nowych narzędzi projektowania i zarządzania sieciami, opcji skalowalności Ethernetu (włączając Ethernet 10Gb/s, Metro Ethernet i Ethernet dalekiego zasięgu) oraz sieci przenoszących ruch głosu i danych.

Książce towarzyszy strona internetowa o adresie: http://www.topdownbook.com. Zawiera ona aktualizacje do książki, linki do internetowych baz adresowych oraz dodatkowe informacje dotyczące modeli projektowania.

Ta książka jest częścią serii Networking Technology Series wydawanej przez Cisco Press®, która oferuje specjalistom w dziedzinie tworzenia sieci cenne informacje dla konstruowania wydajnych sieci, zrozumienia nowych technologii i budowania kariery zawodowej.

Rozdziały:

Część I. Określenie potrzeb i celów klienta    25

1. Analiza celów i ograniczeń biznesowych    27

2. Analiza celów i kompromisów technicznych    49

3. Charakteryzowanie istniejącej intersieci    87

4. Charakteryzowanie ruchu sieciowego     119

Część II. Logiczny projekt sieci     155

5. Projektowanie topologii sieci   157

6. Opracowywanie modeli adresowania i nazwenictwa    207

7. Wybieranie protokołów przełączania i routingu     241

8. Tworzenie strategii bezpieczeństwa sieciowego   285

9. Opracowywanie strategii zarządzania siecią    317

Część III. Fizyczny projekt sieci    335

10. Wybór technologii i urządzeń dla sieci kampusowaych   337

11. Wybór technologii i urządzeń dla sieci przedsiębiorstwa   383

Część IV. Testowanie, optymalizacja i dokumantacja projektu sieci    421

12. Testowanie projektu sieci      423

13. Optymalizacja projektu sieci     449

14. Dokumentowanie projektu sieci    479

Dodatek A. Charakteryzowanie ruchu sieciowego przy uruchamianiu stacji roboczych    493


CISCO Projektowanie sieci metodą Top-Down

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.