księgarnia informatyczna

Książka informatyczna wydawnictw: BTC Edition Exit Helion Help Microsoft Press Mikom Nakom PJWSTK Read Me Robomatic Skalmierski Tortech Translator WKŁ WNT WSISIZCyfrowe przetwarzanie sygnałów Metody algorytmy zastosowania         BTC          89.00zł   75.65zł Księgarnia informatyczna komputeks.pl

Autor: Dag Stranneby

ISBN: 83-921073-4-9

Data wydania: 12/2004

Ilość stron: 256

Twarda oprawa

Napisana przez Daga Stranneby książka o DSP ma duże walory dydaktyczne i praktyczne. Autor położył główny nacisk na wyjaśnienie zasad i zastosowań DSP przy minimalnym korzystaniu z aparatu matematycznego. W jednym tomie ujęto szeroką tematykę systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów - przetworniki a/c i c/a, filtry adaptacyjne, estymację widm, sieci neuronowe, filtry Kalmana, logikę rozmytą, kompresję danych, korekcję błędów i algorytmy DSP.

Książka może służyć jako podręcznik lub uzupełnienie innych opracowań do nauczania przedmiotu obejmującego zagadnienia cyfrowego przetwarzania sygnałów dla studentów wyższych uczelni technicznych. Doskonale nadaje się też dla słuchaczy kursów podyplomowych i osób profesjonalnie zajmujących się cyfrowym przetwarzaniem sygnałów.

Książka "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Metody algorytmy zastosowania" nie jest podręcznikiem cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP). Wprawdzie w pierwszym rozdziale podano w skróconej formie podstawy teoretyczne DSP, jednak zakłada się, że Czytelnik ma już wiadomości w zakresie próbkowania, równań różnicowych, przekształcenia Z, filtrów o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej, szybkiego przekształcenie Fouriera (FFT) itd.

Myślą przewodnią książki jest połączenie teoretycznych problemów przetwarzania sygnałów z zastosowaniem algorytmów DSP w praktyce. Przedstawiono też szeroki przegląd różnych zastosowań cyfrowego przetwarzania sygnałów, co ma być zachętą do dalszego studiowania tej tematyki.

Rozdziały:

1. Wstęp  9

2. Interfejs analogowo-cyfrowy    29

3. Adaptacyjne systemy cyfrowe    59

4. Zastosowania nieliniowe    81

5. Analiza widmowa i modulacja    113

6. Wprowadzenie do filtrów Kalmana   133

7. Kompresja danych    151

8. Kody korekcji błędów     177

9. Cyfrowe procesory sygnałowe    205

Wykaz skrótów angielskich    240


Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Metody algorytmy zastosowania

adobe algorytmy apache asp autocad asembler bsd c++ c# delphi dtp excel flash html java javascript linux matlab mysql office php samba voip uml unix visual studio windows word

Księgarnia Informatyczna  zaprasza.